Ngày 09/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4515/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc hỗ trợ cháu Lê Thị Hà Vi.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4516/UBND-NNMT, ngày 09/6/2016 gửi UBND huyện Krông Năng về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành liên quan đến các hộ dân tại xã Cư Klông, xã Tam Giang, huyện Krông Năng chiếm đoạt tài sản của Công ty.

Hỗ trợ kinh phí chống hạn hán cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Xét Tờ trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc xin hỗ trợ kinh phí chống hạn hán năm 2016, ngày 13/6 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4574/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ II tại tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4783/UBND-TH gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột, các Sở: Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ II tại tỉnh.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 118/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4567/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về rà soát, cắm mốc ranh giới sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp.

Triển khai hướng dẫn của Bộ Công Thương về ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng

Ngày 07/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4409/UBND-CN gửi Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Công Thương về ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng tại Công văn số 4608/BCT-ĐTĐL ngày 27/5/2016.

Triển khai thủ tục đầu tư dự án Sân bãi thể thao phường Tân Lập

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4580/UBND-CN, ngày 13/6/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH TV (địa chỉ: 79A, Km6, Quốc lộ 27, thành phố Buôn Ma Thuột) về việc triển khai thủ tục đầu tư dự án Sân bãi thể thao phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thuê đất và chuyển nhượng tài sản trên đất.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4395/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thuê đất và chuyển nhượng tài sản trên đất.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4399/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2273/BNV-ĐT ngày 20/5/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4595/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Công văn số 1148/PTM-HVĐT ngày 18/5/2016 của Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam về việc đề cử doanh nhân bình xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2016.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4376/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh về việc xét Công văn số 1544/CT-THNVDT ngày 27/5/2016 của Cục Thuế tỉnh về việc xử lý nợ tiền thuê đất. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4596/UBND-TH, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2167/MTTW-BTT ngày 31/5/2016 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Đồng ý chủ trương tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4518/UBND-KGVX, ngày 09/6/2016 gửi các Sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh có liên quan về việc thống nhất chủ trương và chỉ đạo, phối hợp thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016, theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4517/UBND-NNMT, ngày 09/6/2016 gửi Chủ tịch UBND các huyện M’Drắk, Lắk, Ea Súp, Krông Năng về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng kết thực hiện Đề án 1133

Ngày 08/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4489/UBND-NC gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nhằm thực hiện Công văn số 1610/BCĐ-ĐA1133 ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, về việc hướng dẫn tổng kết “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 – 2016”.

Triển khai thực hiện Thông bao số 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4488/UBND-NC gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nhằm triển khai thực hiện Thông bao số 110/TB-VPCP ngày 01/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

Xây dựng Hệ thống thông tin cảnh báo thời tiết nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4526/UBND-NNMT, ngày 10/6/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Cổ phần Truyền thông Nông nghiệp Đa phương tiện về việc đồng ý xây dựng Hệ thống thông tin cảnh báo thời tiết nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg, ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4327/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016.

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2015

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4389/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7340/BTC-NSNN ngày 31/5/2016 của Bộ Tài chính về kết quả thẩm định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2015.

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4473/UBND-KT gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 5759/BTC-HCSN, ngày 28/4/2016 của Bộ Tài chính về dự thảo Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này