Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 777/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Đắk Lắk; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Triển khai các Thông tư của Bộ Y tế

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 787/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai các Thông tư của Bộ Y tế gồm:

Triển khai Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 829/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 – 2026”.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 795/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Quyết định về việc cho Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Ea Rốk thuê 7.491,6 m2 đất tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp để sử dụng vào mục đích dự án Đầu tư xây dựng chợ Ea Rốk

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc cho Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Ea Rốk thuê 7.491,6 m2 đất thuộc thửa đất số 407, tờ bản đồ số 9 tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Đầu tư xây dựng chợ Ea Rốk tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp.

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 75) trên địa bàn huyện Krông Búk

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 75) trên địa bàn huyện Krông Búk.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 26) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 26) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai triển khai Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 21/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 725/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 30) trên địa bàn huyện Cư M’gar

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 30) trên địa bàn huyện Cư M’gar, cụ thể như sau:

Quyết định Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2021

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2021, cụ thể.

Quyết định về việc thu hồi 7.950,8m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk; giao 7.950,8m2 đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.950,8m2 (Bằng chữ: Bảy nghìn chín trăm năm mươi phẩy tám mét vuông) đất, thuộc thửa đất số 54, tờ bản đồ số 65 tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk:

Triển khai thực hiện Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 773/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.

Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 777/UBND -KGVX về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 86) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 24/01/2022, UBDN tỉnh ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 18)

Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 18).

Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 21/01/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãnthực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 80) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 80) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 27) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 27) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready