Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về năng lực tiếp cận cuộc cách mạng lần thứ 4

Ngày 03/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 327/BC-UBND về tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về năng lực tiếp cận cuộc cách mạng lần thứ 4.

Kế hoạch triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 03/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9911/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Triển khai Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9908/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

Kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9906/UBND – KSTTHC gửi các sở, ngành tỉnh về thực hiện Công văn số 10928/VPCP-KSTT ngày 29/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9907/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 4275/BTTTT- KHTC ngày 29/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.

Triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9774/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Kế hoạch số 4914/KH-BCĐTƯ ngày 18/11/2019 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về vệ sinh, an toàn lao động Trung ương về triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản

Ngày 03/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3613/QĐ- UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công và giáo dục nghề nghiệp

Ngày 03/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3611/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ thuê đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 02/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3596/QĐ- UBND về việc cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ thuê 7.833,0 m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột; cho phép Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ chuyển mục đích sử dụng 7.833.0 m2 đất, từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ để sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng cung cấp thiết bị nội thất và vật liệu xây dựng Hoàng Vũ.

Cho Công ty Cổ phần Ea Súp 2 thuê đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp

Ngày 03/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3617/QĐ- UBND về việc cho Công ty Cổ phần Ea Súp 2 thuê 378.244,3 m2 đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp và cho phép chuyển mục đích sử dụng 349.938,9 m2 đất, từ đất sản xuất nông nghiệp, đất giao thông sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 2.

Cho Công ty Cổ phần Ea Súp 1 thuê đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp

Ngày 03/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3616/QĐ- UBND về việc cho Công ty Cổ phần Ea Súp 1 thuê 287.979,8 m2 đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp và cho phép Công ty Cổ phần Ea Súp 1 chuyển mục đích sử dụng 269.676,4 m2 đất, từ đất sản xuất nông nghiệp, đất giao thông sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 1.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị không trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 cho Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột (lần 1)

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3577/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị không trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 cho Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột (lần 1).

Phê duyệt danh mục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn) thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh mục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn) thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hạng mục: Nhà cầu nối giữa các tòa nhà

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3558/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hạng mục: Nhà cầu nối giữa các tòa nhà.

Đắk Lắk sơ tuyển nhà đầu tư 3 dự án sử dụng đất 6.225 tỷ đồng

Sở Xây dựng Đắk Lắk vừa thông báo sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án sử dụng đất với tổng diện tích 71,5 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến là 6.225 tỷ đồng.

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9820/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Công văn số 8879/BCT-ĐL ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9780/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 5898/BNV-TCBC ngày 27/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Triển khai Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9764/UBND-CN gửi các Sở: Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015.

Triển khai Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9822/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này