Triển khai Công điện số 290/CĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/04/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2609/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công điện số 290/CĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/04/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2693/UBND-KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022.

Chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện

Ngày 06/04/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2641/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo kết luận số 19-TB/BCĐ ngày 22/3/2022 của Ban Chỉ đạo một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 về dự án đường tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột, để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, phát hiện, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tác động tăng giá đất bất bình thường trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

Triển khai Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15

Ngày 07/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2676/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Triển khai Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15

Ngày 07/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2668/UBND-TH, gửi các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 9.

Triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2618/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính.

Triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2586/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải gồm:

Triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Cải cách hành chính

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2618/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ theo Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2605/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đắk Lắk; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về việc triển khai Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Quyết định duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 29)

Ngày 04/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 29).

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Ngày 01/04/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.

Tổ chức, hoạt động và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành

Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2519/UBND-NC về việc tổ chức, hoạt động và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành.

Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn đã thống nhất ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Đắk Lắk sẽ thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi UBND tỉnh xin chủ trương triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương nhằm hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số cho người dân trong toàn tỉnh.

Đắk Lắk : Doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng cao trong qúy 1/2022

UBND tỉnh cho biết, thống kê trong quý 1/2022, có 227 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trong năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022, đặt mục tiêu tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số.

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp

Trong quý II/2022, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để xử lý nghiêm CBCCVC gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Thông báo số 86/TB-VPCP, ngày 28/3/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2458/UBND-NC gửi Công an tỉnh, về việc thực hiện Thông báo số 86/TB-VPCP, ngày 28/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 16/3/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 30/3/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 40/TB-VPUBND thông báo kết luận của đồng chí H’Yin Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready