Triển khai Thông tư số 22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9424/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019 của Bộ Công Thương về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ.

Triển khai Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30/10/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9425/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30/10/2019 của Bộ Công Thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9382/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 4045/BTTTT-THH ngày 13/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019.

Tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9468/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế; Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 6591/BYT-PC ngày 08/11/2019 của Bộ Y tế về tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9383/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4048/BTTTT-BC ngày 13/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Triển khai Thông báo số 393/TB-VPCP ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9446/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 393/TB-VPCP ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ khi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công được ban hành.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 12/11/2019 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk năm 2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 9251/KH-UBND, ngày 12/11/2019 về việc trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Thực hiện Công văn số 13114/BTC-PC ngày 30/10/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9207/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 13114/BTC-PC ngày 30/10/2019 của Bộ Tài chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính.

Triển khai Văn bản của Trung ương

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9243/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9227/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện”.

Thực hiện Công văn số 5904/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9287/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 5904/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về góp ý dự thảo Đề án “Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia”.

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9229/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Quyết định số 2119/QĐ-BTC ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trên cơ sở một số thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định số 3415/ QĐ-UBND ngày 13/11/2019 về việc điều chỉnh bổ sung một số quy định tại Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk .

Thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 9285/KH-UBND, ngày 12/11/2019 về việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Tổng kết 5 năm tình hình quản lý và kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 305/BC-UBND, ngày 12/11/2019 về việc tổng kết 5 năm tình hình quản lý và kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2019.

Thực hiện Công văn số 5728/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 04/11/2019.

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9239/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 5728/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai.

Tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9266/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 3554/BKHCN-PC ngày 05/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ NNPTNT.

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9240/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này