Đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công được thực hiện thế nào? (26/06/2020, 09:41)

Nếu đơn vị có nhu cầu đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thì phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức đặt hàng để các nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP đăng ký.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Lịch (Bắc Kạn), Mục b, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ có nội dung, danh mục dịch vụ sự nghiệp công có tính đặc thù do liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện.

Ông Lịch hỏi, cần xác định như thế nào để biết được chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo Điều 7 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP?

Ngoài ra, Điều 16 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, trong đó chỉ nêu 2 hình thức là đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế. Ông Lịch hỏi, nếu giá gói thầu cung cấp dịch vụ công dưới 500 triệu đồng (áp dụng đối với gói thầu phi tư vấn) thì có được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên:

- Khoản 2, Điều 12 quy định điều kiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác, theo danh  mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

“a) Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác đã có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu đặt hàng. Ngoài ra, đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác được đặt hàng trong lĩnh vực thuộc diện Nhà nước cấp phép hoạt động phải đáp ứng thêm điều kiện phải là nhà cung cấp dịch vụ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

b) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có tính đặc thù do liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện;

c) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan có thẩm quyền ban hành làm cơ sở để đặt hàng”.

- Khoản 4, Điều 26 quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp:

“4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, căn cứ các quy định chung về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; sản phẩm, dịch vụ công ích tại Chương II và Chương III Nghị định này (bao gồm cả nội dung tại các mẫu kèm theo Nghị định), để quy định chi tiết, bổ sung thêm các nội dung về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp với yêu cầu quản lý và tính chất đặc thù của từng lĩnh vực chuyên ngành và pháp luật khác có liên quan”.

Căn cứ các quy định trên, các Bộ, địa phương nếu thấy cần thiết thì hướng dẫn thêm các quy định liên quan đến giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cho phù hợp với thực tế của Bộ, ngành, địa phương mình quản lý. Theo đó, nếu đơn vị có nhu cầu đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thì phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài…) về việc tổ chức đặt hàng để các nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP đăng ký theo quy định.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP là quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Theo đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước được quy định tại Biểu 01 và Biểu 02 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định.

Do đó, gói thầu cung cấp dịch vụ công dưới 500 triệu đồng (áp dụng đối với gói thầu phi tư vấn) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Đối với việc xem xét áp dụng các hình thức đấu thầu, trong đó có chỉ định thầu, đề nghị thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản có liên quan.

B.Lục

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready