Quyết định về thẩm quyền trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo kết quả rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch đất đến 2020

Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7665/UBND –NNMT về việc báo cáo kết quả rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 14/8/2018 của Chính phủ.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2018

Ngày 28/8/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2042/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2018.

Công văn về triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/8, UBND tỉnh ban hành Công văn 7159/UBND-TH về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐN tỉnh về phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CPđiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cao hiệu quả dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ

Ngày 08/8/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1803/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cao hiệu quả dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện M’Drắk năm 2018

Ngày 23/7/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1667/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện M’Drắk năm 2018.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Lắk năm 2018

Ngày 11/7/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1565/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Lắk năm 2018.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Krông Ana năm 2018

Ngày 09/7/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1537/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Krông Ana năm 2018.

Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày 04/7, UBND tỉnh ký Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này