Điểm tin một số văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Đắk Lắk (Từ ngày 22/02/2024 đến ngày 27/02/2024) (27/02/2024, 15:12)

*Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị Đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, ban hành 02 thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực đường bộ và lĩnh vực đăng kiểm gồm: Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ đang khai thác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của các Đơn vị Đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các đơn vị Đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết TTHC để niêm yết, công khai thực hiện.

Ảnh minh họa: Nguồn internet

*Quyết định sô 578/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt Đề án đưa người lao động của tỉnh Đắk Lắk đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2024 - 2026. Mục tiêu phấn đấu đưa 7.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Năm 2024: 2.000 lao động; Năm 2025: 2.500 lao động; Năm 2026: 3.000 lao động) nhằm giải quyết việc làm cho lực lượng lao động của tỉnh, đặc biệt là lực lượng thanh niên, bộ đội xuất ngũ, sinh viên, học viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, tiến tới việc làm bền vững, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tạo được nguồn lao động tay nghề cao, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tiếp thu được những công nghệ tiên tiến, tác phong làm việc công nghiệp; khi về nước, đây là lực lượng nòng cốt, là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

*Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện Quyết định số 1591/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023 - 2030.

Mục tiêu phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp; 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp. Theo đó, tập trung truyền thông nâng cao nhận thức, tập huấn, bồi dưỡng của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi; tăng cường phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục; phát triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi…

*Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/02/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, thực hiện 16 nhiệm vụ chung về tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; khẩn trương số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt…. Đồng thời thực hiện 38 nhiệm vụ cụ thể phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ phát triển công dân số…

 Công dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

*Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định trình tự chi tiết hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư trong tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/3/2024). Theo đó, phân cấp thực hiện hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư như sau: Trường hợp tổng dự toán kinh phí để hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư do ảnh hưởng thiên tai dưới 100 triệu đồng trên địa bàn 01 (một) đơn vị cấp xã và dưới 500 triệu đồng trên địa bàn 01 (một) đơn vị cấp huyện yêu cầu các địa phương chủ động huy động nguồn lực của địa phương để thực hiện; trường hợp tổng dự toán kinh phí vượt quá mức quy định như trên (Nhu cầu hỗ trợ di dời vượt quá khả năng của địa phương, UBND cấp xã/cấp huyện xác minh, báo cáo kịp thời Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện/tỉnh về số hộ dân cần di dời khẩn cấp trên địa bàn; công tác hỗ trợ địa phương đã triển khai và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư từ cấp huyện/UBND tỉnh).

 

Bích Luy

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready