Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/12/2022, 09:23)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          - Tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

- Báo cáo với cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X.

          2. Yêu cầu

          - Tổ chức TXCT phải đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định; công khai, dân chủ, tạo điều kiện phù hợp nhất để cử tri có thể trao đổi trực tiếp với đại biểu.

          - Đại biểu HĐND tỉnh tham gia đầy đủ các buổi TXCT; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để kiến nghị, phản ánh với các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết theo quy định.

          - Cử tri tham gia tiếp xúc với đại biểu phải đảm bảo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cử tri.

II. Thành phần, nội dung, thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri

1. Thành phần

Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu mời và cử tri (số lượng đại biểu mời và cử tri do Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND, UBMTTQVN cấp huyện quyết định).

2. Nội dung

- Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thông báo với cử tri kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh (nếu có).

- Tiếp thu, giải trình và chuyển các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri tại hội nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian từ ngày 19/12/2022 đến ngày 26/12/2022 các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phải hoàn thành việc TXCT.

- Thời gian và địa điểm TXCT cụ thể tại các huyện, thị xã, thành phố do Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND, UBMTTQVN cấp huyện quyết định và thông báo bằng văn bản cho Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh.

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp xúc trong 01 buổi tại 01 điểm (có thể tổ chức cho cử tri nhiều xã, phường, thị trấn có điều kiện thuận lợi tiếp xúc tại 01 điểm).

III. Tổ chức thực hiện

Để công tác tổ chức TXCT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả cao, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị.

1. Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch TXCT của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, đảm bảo thời gian, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt TXCT, Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, gửi báo cáo kết quả TXCT, ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh.

          2. Đại biểu HĐND tỉnh khóa X: Tham gia TXCT tại các địa điểm theo thông báo, phân công của Tổ trưởng Tổ đại biểu và của UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

- Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo triển khai Kế hoạch TXCT của Thường trực HĐND tỉnh đến Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện để thực hiện, chủ trì hội nghị TXCT theo quy định; tổng hợp kết quả đợt TXCT, ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn toàn tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh (sau 05 ngày kể từ ngày kết thúc đợt TXCT) để tổng hợp chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cho cử tri và báo cáo tại Kỳ họp HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện phối hợp, tạo điều kiện để Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ TXCT đạt hiệu quả; chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt TXCT, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả TXCT, ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh.

 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện tham gia TXCT theo Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (nếu có).

- Chỉ đạo Ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường trực, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tránh trường hợp công dân tập trung về điểm tổ chức hội nghị TXCT làm mất an ninh, trật tự ảnh hưởng đến hội nghị TXCT.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại các điểm tổ chức hội nghị TXCT theo quy định.

6.  Đài PT-TH tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh, Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức tuyên truyền kế hoạch, nội dung TXCT của đại biểu; phân công phóng viên dự hội nghị TXCT để đưa tin hội nghị TXCT theo quy định.

7. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết và cử công chức tham gia phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh TXCT theo kế hoạch; giúp Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả TXCT từ các Tổ đại biểu HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố.

Trên đây là Kế hoạch TXCT sau Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 31/12/2022, đồng thời gửi file word theo địa chỉ Email: nhatnv@vphdnd.daklak.gov.vn hoặc ngovannhat7576@gmail.com./.

 

Chi tiết tại đây

Bá Lục

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready