Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt I/2021 (13/01/2021, 20:59)

Ngày 08/01/2021, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt I/2021.

Ảnh minh họa (Nguồn daklak.gov.vn)

Mục đích nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, quan điểm chủ trương của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; nhằm tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị.

Nội dung quán triệt gồm Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân: Các cấp ủy chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh việc tuyên truyền các văn bản nêu trên của Trung ương, của Tỉnh ủy; Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện dành thời lượng thích hợp phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy nêu trên.

Nội dung chi tiết xem tại đây

VTLý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này