Kiểm lâm chuyển làm bảo vệ rừng có được bảo lưu phụ cấp? (07/04/2021, 05:22)

Việc bảo lưu phụ cấp viên chức đã được xếp ngạch kiểm lâm được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Xuân Hiếu (Tây Ninh), Nghị định số 01/2019/NĐ-CP quy định, khi lực lượng kiểm lâm chuyển sang lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thì được bảo lưu phụ cấp cho đến khi có chính sách mới.

Ngày 28/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; tuy nhiên, Thông tư không nêu rõ đối tượng này có được tiếp tục hưởng phụ cấp như kiểm lâm hay không.

Để có cơ sở xếp lương, ông Hiếu hỏi, đối tượng kiểm lâm chuyển sang lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có tiếp tục được hưởng phụ cấp như kiểm lâm hay không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 28/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng, trong đó quy định về xếp lương các chức danh nghề nghiệp viên chức quản lý bảo vệ rừng.

Về chế độ phụ cấp của công chức, viên chức ngành kiểm lâm hiện được quy định tại Điều 1, Điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều; Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg.

Riêng về bảo lưu phụ cấp viên chức đã được xếp ngạch kiểm lâm được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng:

“Trường hợp Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ đang có Hạt Kiểm lâm khi thực hiện giải thể Hạt Kiểm lâm và chuyển sang mô hình tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này thì những viên chức đã được xếp ngạch kiểm lâm, đang được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên nghề khi điều chỉnh sang thuộc viên chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tiếp tục được bảo lưu phụ cấp ở mức hiện đang được hưởng đến khi có chính sách mới thay thế chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp hiện hành”.

Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Xuân Hiếu báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện theo quy định pháp luật nêu trên.

B.Lục

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready