Những kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh (13/07/2020, 15:22)

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện, bám sát trọng tâm và chủ đề cải cách hành chính của năm là “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết trên địa bàn tỉnh là 1.094.944 hồ sơ, trong đó có 757 hồ sơ quá hạn, đã thực hiện xin lỗi bằng văn bản đối với hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn là 754 hồ sơ.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm Trung tâm hành chính công tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo hoàn thiện và đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công đi vào hoạt động ổn định. Hiện nay, Trung tâm thực hiện việc tiếp nhận thủ tục hành chính của 15 sở, ngành và đang hoàn tất các trình tự, thủ tục để đưa tất cả các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm kể từ ngày 01/7/2020. Bước đầu, việc tiếp nhận các thủ tục hành chính tại Trung tâm đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả tích cực. Công chức, người lao động làm việc tại Trung tâm tận tình hướng dẫn và đề nghị người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần tạo thói quen sử dụng các dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đang khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gắn với việc tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó phòng và tương đương của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Đến nay, đã có nhiều đơn vị kiến nghị sắp xếp, sáp nhập các phòng, đơn vị chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng để giảm đầu mối, thu gọn tổ chức bộ máy bên trong đơn vị, tái cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Công bố các chỉ số CCHC

Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; thường xuyên sử dụng hình thức họp trực tuyến; từng bước khai thác có hiệu quả các tính năng của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành văn bản điện tử (Idesk), Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông (iGate). Việc sử dụng chữ ký số được đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, đã cấp phát 3.617 chữ ký số cho cá nhân, tổ chức (2.780 cá nhân, 837 tổ chức) và hơn 600 chữ ký số trên SIM PKI. Lãnh đạo UBND tỉnh đã tăng tần xuất và số lượng văn bản ký số. Văn phòng UBND tỉnh đang thí điểm thực hiện ứng dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ để đánh giá và báo cáo, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh.

Kết quả công bố chỉ số PCI năm 2019, tỉnh Đắk Lắk đạt 64,81 điểm, xếp hạng 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xếp thứ 3 khu vực Tây Nguyên, được xếp trong nhóm tỉnh thành có chất lượng điều hành khá. So với năm 2018, điểm số PCI của tỉnh tăng 2,33 điểm, tăng 2 bậc về thứ hạng. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2019 đạt 79,53 điểm, xếp vị thứ 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ 3/5 so với các tỉnh Tây Nguyên, giảm 07 bậc nhưng tăng 5,1 điểm so với năm 2018. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI) năm 2019 của tỉnh đạt 41,07 điểm, xếp vị thứ 62/63 tỉnh, thành phố, giảm 9 bậc so với năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị kiểm tra hoạt động tại bộ phận cấp đổi Chứng minh nhân dân

Để công tác cải cách hành chính phát triển, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến trình phát triển chính quyền điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Tăng cường thông tin truyền thông phòng, chống dịch Covid-19, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền những giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, những mô hình mới, kinh nghiệm tốt trong thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. khắc phục các yếu kém; phấn đấu cải thiện và tăng điểm chỉ số PCI, chỉ số PAPI, Par Index của tỉnh trong năm 2020.

Hồng Mong

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready