Phấn đấu năm 2022 trình Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (02/12/2021, 15:21)

Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, phấn đấu đến quý II năm 2022 sẽ trình Chính phủ quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

kết nối với quy hoạch vùng  Tây Nguyên

Theo Vụ Quản lý quy hoạch- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), ranh giới lập quy hoạch vùng Tây Nguyên gồm 05 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Tổng diện tích 54.508 km2 (16,5% cả nước) và tổng dân số 5,871 triệu người (6,2% cả nước). Tây Nguyên là địa bàn quan trọng về an ninh- quốc phòng, tổng chiều dài đường biên giới giáp Lào và Campuchia dài 554 km. Qúa trình lập Quy hoạch sẽ tạo điều kiện vùng Tây Nguyên chuyển biến căn bản về không gian kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vị thế chiến lược quan trọng đối với cả nước.

Định hướng sắp xếp phân bố không gian vùng Tây Nguyên tiếp cận theo 3 phương pháp: Tiếp cận từ tiềm năng, lợi thế để xác định mục tiêu, định hướng phát triển; Tiếp cận từ mục tiêu chung của đất nước để định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trọng điểm quốc gia; Tiếp cận theo hướng tạo đột phá phát triển, không tuần tự, tư duy phát triển mới.

5 tỉnh Tây Nguyên cần quan tâm đến liên kết nội, ngoại vùng trong quá trình lập quy hoạch

Qúa trình thực hiện quy hoạch đối với đặc trưng vùng Tây Nguyên, các tỉnh cần ưu tiên theo phương pháp tiếp cận tích hợp, tầm nhìn quy hoạch rõ ràng, thông qua định hướng phát triển cụ thể; Phân bố không gian phát triển phù hợp với điều kiện từng tỉnh; có Kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; tạo dựng được sự đồng thuận giữa các bên liên quan; Xác định được các Dự án/chương trình ưu tiên trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội- Vụ quản lý quy hoạch nhấn mạnh.

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh theo đúng yêu cầu Bộ KH&ĐT, các quy định của Luật Quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk sẽ kết nối đồng bộ với quy hoạch vùng Tây Nguyên

Theo đó, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập Quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh để triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6425/KH-UBND ngày 15/7/2021 về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị góp ý báo cáo đầu kỳ Quy hoạch tỉnh để thống nhất về chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến cuối tháng 11/2021, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục triển khai các nội dung lập quy hoạch tỉnh theo kế hoạch.

Đề xuất định hướng trụ cột

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch với các tỉnh vùng Tây Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho biết, công tác lập quy hoạch đã được tỉnh đặc biệt quan tâm. Quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ đơn vị tư vấn, Bộ, ngành trung ương.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy đã mời chuyên gia nghe tham vấn quy hoạch định hướng phát triển tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một số nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch của tỉnh Đắk Lắk là trụ cột phát triển do đơn vị tư vấn đề xuất về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế đô thị  sẽ  khó thực hiện do quy hoạch điện VIII của Bộ Công Thương mới ban hành.

Đắk Lắk quy hoạch đồng bộ đô thị kết hợp tái cơ cấu nền kinh tế

Do đó, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ KH&ĐT định hướng quy định tiêu chí cứng cho các tỉnh Tây Nguyên về kinh tế số và chuyển đổi số, tùy vào điều kiện và tiềm năng để có cơ sở làm quy hoạch bài bản, dễ thực thi và hướng dẫn cách tính toán như thế nào mang tính thực chất, tránh hình thức - ông Nguyễn Tuấn Hà đề xuất.

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh, để đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành Văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, các hoạt động của ngành theo Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ để làm cơ sở cho các địa phương triển khai lập quy hoạch tỉnh.

Trong quá trình triển khai lập các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, các đơn vị Sở/ngành/địa phương đặt ra yêu cầu phải cụ thể hóa, chi tiết các dự án của tỉnh dự kiến đầu tư trong kỳ quy hoạch 2021-2030 vào nội dung phương án quy hoạch. Tuy nhiên trên thực tế, danh mục đầu tư các dự án hạ tầng trong kỳ quy hoạch là rất nhiều và tại thời điểm lập quy hoạch chưa xác định được chính xác địa điểm, quy mô đầu tư của dự án. Vì vậy cần có sự hướng dẫn thống nhất của Bộ, ngành Trung ương về mức độ chi tiết và quy mô các dự án đưa vào danh mục đầu tư của quy hoạch cho phù hợp.

Để hoàn thành quy hoạch tỉnh đúng tiến độ đề ra, UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có hướng dẫn quy định cơ quan được giao chủ trì  lập quy hoạch tỉnh và lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai. Cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh lên hệ thống thông tin quy hoạch quốc gia để các địa phương chủ động nghiên cứu, tham khảo, áp dụng cho công tác lập Quy hoạch tỉnh của địa phương mình. Đặc biệt là các văn bản liên quan đến quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh.  

Việc lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xác định phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động KT-XH, QP-AN, bảo vệ môi trường có tính liên ngành và liên tỉnh trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh đặc thù, riêng biệt, độc đáo của Đắk Lắk, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển tỉnh đến năm 2050 trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước;

Mục tiêu tổng quát thời kỳ 2021 – 2030 được xây dựng trong dự thảo Báo cáo đầu kỳ là: Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước, trên cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm, cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế. Tốc độ tăng trưởng GRDP mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2025 là 7%/năm, giai đoạn 2026 – 2030 là 8%/năm.

 

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang