Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả thuê 1.473,6m2 đất tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ (20/02/2023, 15:03)

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc Cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả thuê 1.473,6m2 (Một nghìn bốn trăm bảy mươi ba phẩy sáu mét vuông) đất thuộc thửa đất số 29, tờ bản đồ địa chính số 112 tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ trích lục bản đồ địa chính số 9119/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 30/12/2022.

 Ảnh minh họa (nguồn internet)

Thời hạn thuê đất: Kể từ ngày Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành đến ngày 15/10/2043. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả theo quy định.

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhập, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, hướng dẫn Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Giao Cục Thuế tỉnh xác định đơn giá thuê đất cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả, truy thu nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có) đối với diện tích đất nêu trên theo quy định, thông báo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả có trách nhiệm: Sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, diện tích đất được thuê đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo thông báo của cơ quan thuế, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan khi sử dụng đất.

Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để ký Hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, giải quyết theo quy định.

Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu 6 tháng, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HT Bắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready