Quyết định về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk (16/11/2023, 15:15)

Ngày 16/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2432/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022) như sau:

     Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tổng diện tích tự nhiên:                            1.307.041 ha, bao gồm:

 - Diện tích nhóm đất nông nghiệp:           1.192.561 ha;

 - Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp:          98.244 ha;

 - Diện tích nhóm đất chưa sử dụng:               16.236 ha.

(Diện tích chi tiết từng loại đất, từng loại đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý được thể hiện trong biểu hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk tại Biểu số: 01, 02, 03, 04/TKĐĐ kèm theo).

Số liệu Thống kê diện tích đất đai năm 2022 được sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm: Chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả Thống kê diện tích đất đai năm 2022 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định. Số liệu Thống kê diện tích đất đai năm 2022 phải được thường xuyên kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả Thống kê đất đai năm 2023. Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-Online và TK-Desktop) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nội dung chi tiết tại đây

                                                                                                                           

HTBắc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready