Quyết định về việc giao 642,8m2 đất cho UBND phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích xây dựng Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND - UBND phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột (30/11/2023, 07:41)

Ngày 29/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND về việc giao 642,8m 2 (Sáu trăm bốn mươi hai phẩy tám mét vuông) đất, thuộc các thửa đất số 41, 55, 56, 57, 58, tờ bản đồ địa chính số 24 tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột cho UBND phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.

         

             Ảnh minh họa (nguồn internet)

Vị trí, ranh giới các thửa đất được xác định theo các tờ Trích lục bản đồ địa chính số: 3393/TL-VPĐKĐĐ/ĐDV, 3394/TL-VPĐKĐĐ/ĐDV do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 19/5/2022; 5725/TL-VPĐKĐĐ/KTĐC, 5726/TLVPĐKĐĐ/KTĐC, 5727/TL-VPĐKĐĐ/KTĐC do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 23/10/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hướng dẫn UBND phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao đất trên thực địa theo quy định của pháp luật.

UBND phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, diện tích đất được giao, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và pháp luật khác có liên quan khi sử dụng đất, lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Chủ tịch UBND phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nội dung chi tiết tại đây

                                                                                                                          

HTBắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready