Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (11/04/2024, 14:48)

Ngày 09/04/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 11/01/2024. Cụ thể như sau.

                                                         

                     Ảnh minh họa (nguồn internet)

Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án trong năm 2024:

Tên danh mục, công trình: Chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Diện tích: 0,83 ha đất tại xã Cư Bông và xã Cư Elang, huyện Ea Kar.

 Vị trí, ranh giới dự án: Theo sơ đồ kèm theo Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 05/4/2024 của UBND huyện Ea Kar.

Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar, như sau:

Điều chỉnh các loại đất phân bổ năm 2024:

Đất nông nghiệp: Điều chỉnh từ 93.726,09ha thành 93.725,26ha, giảm 0,83ha.

Đất phi nông nghiệp: Điều chỉnh từ 9.212,75ha thành 9.213,58ha, tăng 0,83ha. 

Điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp điều chỉnh từ 638,02ha thành 638,85ha, tăng 0,83ha.

Điều chỉnh vị trí, ranh giới của dự án nêu trên vào Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar và Bản đồ Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar.

Các nội dung khác không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh.

Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này: Giao UBND huyện Ea Kar:

Cập nhật vị trí, ranh giới, diện tích của các công trình, dự án nêu trên vào hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar; công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra đất đai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31/01/2025 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả thẩm định việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar tại Tờ trình số 108/TTr-STNMT ngày 08/4/2024. 3.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ea Kar và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành.

Nội dung chi tiết tại đây 

                                                                                                                        

HTBắc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready