Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc (11/04/2024, 14:31)

Ngày 09/04/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc tại Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 06/02/2024. Cụ thể như sau:

                                                                                 

                   Ảnh minh họa (nguồn internet)

Về Danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Bổ sung mỏ vật liệu phục vụ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) với diện tích 13,52ha tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc (được UBND tỉnh chấp thuận mỏ vật liệu phục vụ cho dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 tại Công văn 9651/UBND -TNMT ngày 03/11/2023).

Vị trí, ranh giới dự án được xác định theo Bản vẽ số 01, kèm theo Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 27/03/2024 của UBND huyện Krông Pắc.

Về Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

Đất nông nghiệp: Điều chỉnh từ 52.557,04ha thành 52.543,83ha, giảm 13,21ha.

Đất phi nông nghiệp: Điều chỉnh từ 9.503,34ha thành 9.516,55ha, tăng 13,21ha.

Về Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: Điều chỉnh từ 366,39ha thành 379,60ha, tăng 13,21ha.

Các nội dung khác không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh.

Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này: Giao UBND huyện Krông Pắc: Cập nhật vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án nêu trên vào Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, Bản đồ chuyên đề khu vực chuyển mục đích sử dụng đất quy định khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai.

Tổ chức Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về vị trí, ranh giới, diện tích đề nghị điều chỉnh danh mục công trình đề nghị bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được phê duyệt. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chỉ giải quyết đối với các trường hợp đã thống nhất, đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt..

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra đất đai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31/01/2025 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả thẩm định nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc tại Tờ trình số 97/TTr-STNMT ngày 03/4/2024.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pắc và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ban hành.    

Nội dung chi tiết tại đây                                           

                                                                                                                      

HTBắc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready