Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 79) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (20/01/2022, 08:55)

Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:  

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Số hộ kinh doanh được hỗ trợ: 22 hộ. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

Tổng số tiền hỗ trợ: 66.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng). Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột: Chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện (số thực chi có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) cho Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để hỗ trợ, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) trong trường hợp không bố trí được kinh phí thực hiện.

Chịu trách nhiệm trong việc thẩm định về điều kiện, thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ của hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg; niêm yết, công khai danh sách các đối tượng được hưởng chế độ, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện việc chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn việc quyết toán theo quy định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các hộ kinh doanh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.           

                                                                                                  

HT Bắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready