Quyết định về việc thu hồi 1.663.929 m 2 đất tại xã Ea M’Doal, huyện M’Drắk của Công ty TNHH MTV cà phê 715C (11/04/2024, 16:27)

Ngày 11/04/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc Thu hồi 1.663.929 m2 (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm sáu mươi ba nghìn chín trăm hai mươi chín mét vuông) đất tại xã Ea M’Doal, huyện M’Drắk của Công ty TNHH MTV cà phê 715C, gồm:

                                                                                                        

    Ảnh minh họa (nguồn internet)

Đất nông nghiệp: Diện tích 1.634.609 m2 gồm: đất trồng cây hàng năm 324.680 m2, đất trồng cây lâu năm 1.009.240 m2, đất rừng sản xuất 145.020 m2, đất nuôi trồng thủy sản là 7.840 m2, đất sản xuất nông nghiệp (đường lô phục vụ sản xuất) 147.829 m2.

Đất phi nông nghiệp: Diện tích 29.320 m2 gồm: đất thương mại, dịch vụ 10.540 m2; đất sinh hoạt cộng đồng 10.140 m2; đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 8.640 m2.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo các Tờ trích lục bản đồ địa chính số: 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 27/9/2022 và các Tờ trích lục bản đồ địa chính số: 5560, 5562, 5563, 5564, 5568, 5574, 5575, 5576, 5578/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 05/8/2022.

Lý do thu hồi đất: Công ty TNHH MTV cà phê 715C rà soát, bàn giao đất về địa phương quản lý theo Phương án sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 23/7/2018, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 04/07/2022; Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 31/01/2024 của Công ty TNHH MTV cà phê 715C.

Giao 1.663.929 m2 (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm sáu mươi ba nghìn chín trăm hai mươi chín mét vuông) đất tại xã Ea M’Doal, huyện M’Drắk thu hồi nêu trên cho UBND huyện M’Drắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo các Tờ trích lục bản đồ địa chính số: 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 27/9/2022 và các Tờ trích lục bản đồ địa chính số: 5560, 5562, 5563, 5564, 5568, 5574, 5575, 5576, 5578/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 05/8/2022.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc thu hồi, bàn giao đất trên thực địa;

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định; hướng dẫn Công ty TNHH MTV cà phê 715C lập hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp đổi, cấp lại,…) do giảm diện tích đất đã thu hồi nêu trên theo quy định.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH MTV cà phê 715C, các đơn vị có liên quan trong việc kiểm kê, bàn giao, tiếp nhận, xử lý về tài sản, vốn đầu tư thuộc diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thu hồi phần vốn nhà nước đã đầu tư, phần vốn Công ty TNHH MTV cà phê 715C đã đầu tư thuộc diện tích đất thu hồi nêu trên theo quy định (nếu có).

Giao UBND huyện M’Drắk: Quản lý diện tích 1.663.929 m2 đất thu hồi nêu trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật, lập Phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở để xem xét, bố trí sử dụng theo quy định.

Giao Công ty TNHH MTV cà phê 715C: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và quy định pháp luật về hồ sơ đề nghị thu hồi đất, kết quả xác định, xử lý tài sản, vốn đầu tư trên diện tích đất thu hồi nêu trên theo quy định;

Kiểm tra, rà soát bổ sung tài sản, vốn đầu tư gắn liền với diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định của pháp luật. Trường hợp trong phạm vi, ranh giới diện tích đất nêu trên có tài sản, vốn đầu tư của Công ty, nhà nước thì khẩn trương thực hiện kiểm kê, xác định, bàn giao, xử lý tài sản, vốn đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và thực hiện bàn giao, xử lý tài sản, vốn đầu tư theo quy định; trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa xử lý tài sản, vốn đầu tư gắn liền với diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định, Công ty có phương án quản lý, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị có liên quan để quản lý chặt chẽ tài sản, vốn đầu tư thuộc diện tích đất bàn giao, tránh xảy ra việc chặt bỏ cây trồng, phá bỏ vật kiến trúc của Công ty, nhà nước. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện M’Drắk; Tổng Giám đốc Tổng Công ty cà phê Việt Nam; Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê 715C và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nội dung chi tiết tại đây 

                                                                                                                        

HTBắc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready