Quyết định về việc thu hồi 113,4 ha đất, trong đó diện tích có rừng là 18,16 ha tại xã Cư Pơng (nay là xã Ea Sin), huyện Krông Búk thuộc Dự án trồng rừng nguyên liệu của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Dũng Hoài (27/03/2024, 16:32)

Ngày 27/03/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc Thu hồi 113,4 ha (một trăm mười ba phẩy bốn héc ta) đất, trong đó diện tích có rừng là 18,16 ha tại tiểu khu 362A, xã Cư Pơng (nay là xã Ea Sin), huyện Krông Búk thuộc Dự án trồng rừng nguyên liệu của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Dũng Hoài (nay là Công ty TNHH một thành viên thương mại Dũng Hoài); giao 113,4 ha đất nêu trên (trong đó diện tích có rừng là 18,16 ha) cho UBND huyện Krông Búk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.  

          

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Vị trí, ranh giới khu đất, rừng nêu trên được xác định theo tờ Trích lục bản đồ địa chính số 6648/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng Đăng ký ký đất đai lập ngày 22/11/2023.

Hiện trạng rừng, thông tin về rừng, đất có rừng của dự án theo Công văn số 4100/SNN-CCKL ngày 06/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

Tổng diện tích đất có rừng: 18,16 ha, gồm: 11,08 ha rừng trồng (xà cừ) xen trong diện tích rừng tự nhiên chưa có trữ lương (tự phục hồi) tại lô 4 khoảnh 2 và lô 4, lô 5 khoảnh 5 - Tiểu khu 362A; 7,08 ha đất đã trồng chưa thành rừng (gáo vàng, điều và xà cừ tái sinh sau khai thác) tại lô 6 khoảnh 2, lô 1 khoảnh 4, lô 5 khoảnh 5 - Tiểu khu 362A.

Lý do thu hồi: Doanh nghiệp tư nhân thương mại Dũng Hoài (nay là Công ty TNHH một thành viên thương mại Dũng Hoài) vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 680004 được UBND tỉnh cấp ngày 21/12/2006 cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Dũng Hoài.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện thu hồi đất đồng thời với thu hồi rừng trên thực địa; trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện thu hồi đất, bàn giao đất trên thực địa; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện thu hồi 18,16 ha đất có rừng và bàn giao rừng trên thực địa.

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 680004 được UBND tỉnh cấp ngày 21/12/2006 cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Dũng Hoài theo đúng trình tự, thủ tục, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Krông Búk và các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm và các vấn đề khác có liên quan đối với Công ty TNHH một thành viên thương mại Dũng Hoài khi để xảy ra tình trạng giảm trữ lượng rừng (nếu có) tại khu vực Dự án theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Hướng dẫn UBND huyện Krông Búk tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng, đất có rừng thu hồi nêu trên theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, phá rừng.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lập thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án trồng rừng nguyên liệu của Công ty TNHH một thành viên thương mại Dũng Hoài (nếu có) theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Giao Cục Thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và thực hiện việc truy thu đối với Công ty TNHH một thành viên thương mại Dũng Hoài (nếu có) theo quy định.

Giao UBND huyện Krông Búk: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thu hồi đất đồng thời với thu hồi rừng trên thực địa;

Quản lý chặt chẽ diện tích đất, rừng được giao nêu trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ đất, rừng tại khu vực, thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất, rừng, phá rừng trái phép;

Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai tại dự án của Công ty TNHH một thành viên thương mại Dũng Hoài; có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và có giải pháp thu hồi đối với phần diện tích bị lấn, chiếm theo đúng Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trong vùng dự án đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, xem xét, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm và các vấn đề khác có liên quan đối với Công ty TNHH một thành viên thương mại Dũng Hoài khi để xảy ra tình trạng giảm trữ lượng rừng (nếu có) tại khu vực Dự án theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Công ty TNHH một thành viên thương mại Dũng Hoài có trách nhiệm: Tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất thu hồi và hoàn thành việc tháo dỡ, di dời tài sản của Công ty (nếu có) ra khỏi phạm vi ranh giới khu đất thu hồi nêu trên trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quyết định thu hồi đất, thu hồi rừng của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành;

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian được UBND tỉnh cho thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế, quy định của pháp luật;

Giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 680004 được UBND tỉnh cấp ngày 21/12/2006 tại Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những vi phạm trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk, Chủ tịch UBND xã Ea Sin, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại Dũng Hoài, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành.

Nội dung chi tiết tại đây 

                                                                                                                         

HTBắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready