Quyết định về việc thu hồi 7.495,0m2 đất tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng (29/03/2024, 14:20)

Ngày 28/03/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc Thu hồi 7.495,0m2 đất thuộc thửa đất số 358, tờ bản đồ số 4 tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ Trích lục bản đồ địa chính số 2532/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 27/4/2023.  

                     

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Lý do thu hồi đất: Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng rà soát, bàn giao đất về địa phương quản lý theo Phương án sử dụng đất của Công ty được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 4/7/2019, đề nghị của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng tại Tờ trình số: 72/TT-PNN-CTVT ngày 29/06/2023, 82/TT-PNN-CTVT ngày 28/12/2023.

Giao 7.495,0m2 đất tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin thu hồi nêu trên cho UBND huyện Cư Kuin quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục bản đồ địa chính số 2532/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 27/4/2023.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện việc thu hồi, bàn giao đất trên thực địa. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Giao cho Sở Tài chính: Hướng dẫn Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng, các đơn vị có liên quan trong việc kiểm kê, bàn giao, tiếp nhận, xử lý về tài sản, vốn đầu tư thuộc diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thu hồi phần vốn nhà nước đã đầu tư, phần vốn Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng đã đầu tư thuộc diện tích đất thu hồi nêu trên theo quy định (nếu có).

Giao UBND huyện Cư Kuin: Quản lý diện tích 7.495,0m2 đất thu hồi nêu trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật; lập Phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở để xem xét, bố trí sử dụng theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra đối với diện tích đất bàn giao nêu trên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai theo quy định, không để xảy ra việc chặt bỏ, phá bỏ cây trồng, vật kiến trúc thuộc tài sản, vốn đầu tư của Công ty, nhà nước (nếu có) trong thời gian các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện bàn giao, tiếp nhận, xử lý tài sản, vốn đầu tư gắn liền với diện tích đất thu hồi theo quy định.

Chủ động phối hợp với Công ty và các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, rà soát bổ sung về tài sản, vốn đầu tư thuộc diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định; quản lý chặt chẽ tài sản, vốn đầu tư của Công ty, nhà nước thuộc diện tích đất bàn giao (nếu có); thu hồi phần vốn Nhà nước đã đầu tư, phần vốn Công ty đã đầu tư thuộc diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định (nếu có) trước khi bố trí sử dụng đất.

Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và quy định pháp luật về hồ sơ đề nghị thu hồi đất, kết quả xác định, xử lý tài sản, vốn đầu tư trên diện tích đất thu hồi nêu trên theo quy định;

Kiểm tra, rà soát bổ sung tài sản, vốn đầu tư gắn liền với diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định của pháp luật. Trường hợp trong phạm vi, ranh giới diện tích đất nêu trên có tài sản, vốn đầu tư của Công ty, nhà nước thì khẩn trương thực hiện kiểm kê, xác định, bàn giao, xử lý tài sản, vốn đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và thực hiện bàn giao, xử lý tài sản, vốn đầu tư theo quy định; trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa xử lý tài sản, vốn đầu tư gắn liền với diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định, Công ty có phương án quản lý, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị có liên quan để quản lý chặt chẽ tài sản, vốn đầu tư thuộc diện tích đất bàn giao, tránh xảy ra việc chặt bỏ cây trồng, phá bỏ vật kiến trúc của Công ty, nhà nước. 

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND huyện Cư Kuin và các cơ quan có liên quan trong việc thu hồi phần vốn Nhà nước đã đầu tư, phần vốn Công ty đã đầu tư thuộc diện tích đất bàn giao nêu trên theo quy định (nếu có), lập Phương án sử dụng đất theo quy định.

Cung cấp, bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất; hồ sơ kiểm kê, xử lý, bàn giao tài sản, vốn đầu tư (nếu có) và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại khu đất nêu trên cho UBND huyện Cư Kuin để quản lý, xử lý theo quy định.

Nội dung chi tiết tại đây 

                                                      

HTBắc

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready