Thành lập 2 đoàn kiểm tra giải quyết các khó khăn về bãi đổ thải Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (14/05/2024, 18:30)

Chiều 14/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bãi đổ thải, chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, dự án đường Trường Sơn Đông. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị -  Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tham dự cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải (Chủ đầu tư Dự án thành phần 2); Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu (dự án đường Trường Sơn Đông); Sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh về nội dung liên quan đến thẩm định đề xuất của chủ đầu tư bổ sung vị trí bãi đổ thải của dự án đường Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, dự án đường Trường Sơn Đông.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị -  Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo đó, Ban Quản lý dự án tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận bổ sung 28 vị trí bãi đổ vật liệu; Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải đề nghị xem xét thống nhất bổ sung 20 vị trí với tổng diện tích 25,01ha/trữ lượng khoảng 2.600.000 m3, hiện trạng tất cả các bãi thải đề xuất trong phạm vi không có rừng, chấp thuận mở rộng 3 vị trí với diện tích 3,6 ha;

Qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận định, pháp luật về đất đai hiện hành chưa có quy định việc sử dụng đất tạm thời, không có quy định thủ tục chấp thuận đối với trường hợp đề xuất các khu đất làm bãi đổ thải tạm thời. Do vậy, chưa đủ cơ sở để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận bổ sung các bãi thải tạm thời theo quy định như đề nghị của các Ban Quản lý dự án tại các văn bản nêu trên.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk báo cáo tiến độ

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk ( Ban A- chủ đầu tư dự án thành phần 3), hiện việc triển khai dự án vẫn còn những khó khăn, vướng mắc về vị trí bãi thải và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; trong đó, vướng mắc về thủ tục vị trí bãi đổ thải đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ngoài ra, một số vị trí bãi đổ thải đã được UBND tỉnh thống nhất (phù hợp với Quy hoạch tỉnh), nhưng chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện nên chưa triển khai được. Một số vị trí bãi đổ thải gặp khó khăn trong thỏa thuận. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng chưa hoàn thành nên chưa triển khai thi công các vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng.

Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ đơn vị thi công trong việc thỏa thuận mỏ vật liệu và bãi đổ thải phục vụ cho dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Krông Pắc và huyện Ea Kar để thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng.

Đại diện Ban Quản lý dự án 6 cho biết, ngày 23/4/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án thành phần 2. Tuy nhiên, hiện việc giải phóng mặt bằng trên phần diện tích rừng đã chuyển đổi vẫn chưa hoàn thành, trong khi mùa mưa năm 2024 đang đến gần sẽ gây khó khăn trong thi công dự án. Do đó, Ban Quản lý dự án 6 đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho các đơn vị thi công.

Đối với dự án thành phần 2, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất 27 bãi đổ thải. Ban Quản lý dự án 6 đề nghị tỉnh thống nhất thêm 20 vị trí bổ sung mới và chấp thuận mở rộng 3 vị trí đã thống nhất để phục vụ thi công dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các sở, ngành, chính quyền các địa phương và chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt tập trung tháo gỡ những khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai của dự án; trong đó, thống nhất thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra đề xuất của các chủ đầu tư về vị trí bãi đổ thải.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, thành lập hai đoàn kiểm tra các vị trí bãi đổ thải do chủ đầu tư đề xuất, quá trình kiểm tra cần lưu ý đến các yếu tố an ninh quốc phòng, tác động đến rừng, tác động môi trường, việc thỏa thuận với chủ đất… Sau khi hoàn thành kiểm tra cần sớm tham mưa, trình UBND tỉnh để thống nhất các bãi đổ thải theo đề xuất của chủ đầu tư, phục vụ thi công dự án.

Đồng chí Nguyễn Thiên Văn –Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị cũng yêu cầu chính quyền các địa phương, các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng dự án thành phần 3, nhằm sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục liên quan để hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần 2 khi đã có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Về chuyển đổi đất rừng và xác định giá cây rừng, phương án đấu giá giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh có báo cáo cụ thể gửi UBND tỉnh tiếp tục thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo địa phương triển khai trong thời gian tới; Tỉnh phấn đấu đến trước ngày 30/6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để thi công và đẩy nhanh tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung liên quan đến bãi đổ thải để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông, Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 129,70 ha (sử dụng vào đất đất rừng đặc dụng do Vườn Quốc gia Chư Yang Sin quản lý) trong đó: Tại huyện Krông Bông là 67,88 ha; tại huyện Lắk 61,82 ha. Nhu cầu sử dụng đất bãi đổ thải của Dự án Đường Trường Sơn Đông, tổng diện tích là 47,64 ha, (tại huyện Krông Bông: 23,93 ha; tại huyện Lắk: 23,71 ha).

Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kiểm tra, rà soát bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan việc đề nghị chấp thuận, thống nhất bổ sung đối với các bãi thải tạm thời về các nội dung gồm: Xác định rõ tọa độ mốc giới các khu đất; nguồn gốc, hiện trạng sử dụng tại các khu đất đề xuất; kết quả thực hiện thỏa thuận với người sử dụng đất về việc đổ thải, thời hạn thỏa thuận đổ thải tại các vị trí đề nghị chấp thuận bổ sung; Xác định tính chính xác về trữ lượng, khối lượng, loại vật liệu thải và số lượng, vị trí các bãi thải ... Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về nội dung xác định, báo cáo, đề xuất nêu trên.

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready