Thành phố Buôn Ma Thuột: Vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù để nâng tầm đô thị (09/02/2024, 19:47)

UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, sau 1 năm triển khai cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm du lịch, cà phê, nông nghiệp. Bên cạnh đó công tác giảm nghèo, cải thiện môi trường đầu tư, bảo tồn văn hóa dân tộc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân có nhiều chuyển biến tích cực góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

Triển khai đồng bộ 5 cơ chế

Ông Vũ Văn Hưng – Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho hay, đây là lần đầu tiên Quốc hội ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù áp dụng cho đơn vị hành chính cấp huyện trong cả nước. Điều này vừa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đối với thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk định hướng trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Bảo tàng Thế giới Cà phê tái hiện, trình diễn các hoạt động văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số dịp Xuân 2024 phục vụ du khách

Với 05 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua, chính quyền đã tập trung phối hợp Sở, ngành khai thác vận dụng nguồn lực cơ chế giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, của Vùng; góp phần tạo thuận lợi cho Thành phố trong quá trình thu hút nguồn lực đầu tư.

Đối với chính sách mức dư nợ vay của tỉnh Đắk Lắk, hiện nay hạn mức vay lại đối với phần tăng thêm 20% của thành phố Buôn Ma Thuột chưa thực hiện, vì vậy trước mắt sẽ thực hiện vay lại đối với phần hạn mức tăng thêm để đầu tư cho các dự án của thành phố Buôn Ma Thuột chưa xây dựng Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Để có thể vay được tối đa hạn mức hàng năm theo Nghị quyết số 72/2022/QH15, hiện UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, UBND thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp để xác định danh mục dự án và nhu cầu vay lại, làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét quyết định vay lại để đăng ký kế hoạch vay lại của tỉnh với Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ trình Quốc hội quyết định hạn mức vay lại cho tỉnh Đắk Lắk năm 2024. UBND thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án ODA theo ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phố Buôn Ma Thuột khánh thành đại lộ Đông – Tây thúc đẩy kết nối giao thông và phát triển kinh tế-xã hội liên vùng.

Về phân bổ phần kinh phí tăng thêm 45% định mức chi thường xuyên, HĐND thành phố Buôn Ma Thuột đã thông qua Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 07/3/2023 về việc phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách Thành phố năm 2023. Trong đó, phân bổ sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bổ sung theo Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội là 336,38 tỷ đồng. Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND đã bổ sung nội dung nội dung chi: "Riêng ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột được chi sự nghiệp y tế để thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội".

Chính sách uu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bản thành phố Buôn Ma Thuột, các đơn vị đã chủ động rà soát quỹ đất trên địa bàn, kết hợp với các Sở, ngành của tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá điều kiện, ưu đãi của cơ chế này đến các doanh nhân, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước nhằm kêu gọi xúc tiến đầu tư, thời gian dự kiến trong quý I/2024.

Triển khai chính sách quản lý quy hoạch, UBND thành phố đã phối hợp với Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh góp ý, hoàn thiện để Bộ Xây dựng tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Về danh mục dự kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột gồm nhóm vị trí, khu vực như sau: Khu vực nội thành: 03 khu vực, tổng diện tích 356,2ha. Khu vực ngoại thành, 01 khu vực, tổng diện tích 405,0ha; 1 khu vực Hạ tầng kỹ thuật đầu mối tổng diện tích 30,0ha. Qua đó tạo điều kiện thúc đẩy, thu hút một số dự án đầu tư phát triển hạ tầng trọng điểm của Thành phố.

Chính sách ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 quy định chính sách ưu đãi; tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được UBND thành phố Buôn Ma Thuột tuyển chọn và thu hút theo trình tự, với đầy đủ các tiêu chí phù hợp. Cũng theo Nghị quyết, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được cử tham gia các khóa bồi dưỡng, được hỗ trợ mức trợ cấp ban đầu tối đa 500 triệu đồng/người (chỉ áp dụng 1 lần và cho lần ký hợp đồng đầu tiên); ký kết hợp đồng lao động với mức lương tối đa 50 triệu đồng/người/tháng; được hỗ trợ tiền thuê nhà ở tối đa 10 triệu đồng/tháng và phương tiện đi lại hoặc khoán chi phí đi lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Tạo sức bật trong thu hút đầu tư

Theo lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột, năm 2024, chính quyền thành phố  tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đặc thù, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định và đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; trong đó, lồng ghép triển khai thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch; khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành phố đã huy động nhiều nguồn lực, triển khai những cách làm hay trong công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp vỉa hè các tuyến phố.

Phối hợp rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực, đô thị của thành phố Buôn Ma Thuột; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tạo lập môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tài nguyên môi trường, liên kết vùng, đào tạo, dạy nghề, thu hút nguồn lao động, cải cách hành chính… theo hướng thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các nguồn lực như: mặt bằng, hạ tầng, thông tin lao động, thị trường và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự vận hành và phát triển kinh tế; tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Ban hành quy định về kiến trúc, bản sắc, quản lý xây dựng đô thị... đảm bảo xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên “bản sắc, sinh thái, hiện đại”.

Phiên chợ @BMT  là địa điểm thu hút du khách và nhân dân đến tham quan, mua sắm  

Cũng theo lãnh đạo UBND thành phố, năm 2024, chính quyền ưu tiên nguồn lực đầu tư công cho phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng, thiết yếu; khai thác hợp lý tài nguyên đất để tạo vốn đầu tư phát triển. Rà soát các dự án đề xuất vay vốn ODA, xây dựng kế hoạch vay và trả nợ hiệu quả, hợp lý để khai thác được dư địa của chính sách tăng mức dư nợ vay…

Chính quyền tập trung đề ra giải pháp triển khai một số dự án, công trình trọng điểm, tạo đột phá chậm được triển khai thực hiện hoặc đã triển khai nhưng tiến độ còn chậm làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng đô thị, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa được đầu tư hoàn chỉnh, khai thác chưa hiệu quả.

Cùng với đó sẽ tập trung nguồn lực cho kết cấu hạ tầng cơ bản, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, phấn đấu thu hút các nhà đầu tư lớn, thúc đẩy nhanh lộ trình xây dựng đô thị thông minh...

Năm 2023, công tác thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu được giao với hơn 1.834 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí và lệ phí được 1.003 tỷ đồng (tăng 2,87% dự toán tỉnh giao).

Thành phố Buôn Ma Thuột đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 2.525 tỷ đồng;giảm 80 hộ nghèo, tỷ lệ giảm hộ nghèo 0,07%/tổng số hộ dân; Diện tích đất cây xanh nội thị bình quân đầu người: 8,75m2/người; Diện tích đất dành cho cây xanh toàn Thành phố bình quân đầu người: 17,75 m2/người; Phấn đấu 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Phấn đấu thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính và chuyển đổi số cấp huyện năm 2024

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready