Thành viên UBND tỉnh góp ý 19 nội dung dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp HĐND tỉnh (27/11/2023, 18:00)

Ngày 27/11, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thông qua thành viên UBND tỉnh các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp.

Tham dự còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Văn Cảnh; Nguyễn Thiên Văn; H’Yim Kdoh, cùng các Ủy viên UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các tờ trình dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện thống nhất trong một tờ trình dự thảo Nghị quyết để trình Kỳ họp HĐND tỉnh.

Ông Võ Ngọc Tuyên - Giám đốc Sở KHĐT báo cáo tại Phiên họp

Các đại biểu cũng đã thống nhất thông qua các tờ trình dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết giao bổ sung dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị; Nghị quyết phân bổ hoàn trả nguồn dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023; Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, các thành viên UBND tỉnh đã góp ý, thảo luận và thống nhất thông qua đối với các tờ trình dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024; Nghị quyết giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2024; Nghị quyết giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2024; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm (2021 - 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Bùi Văn Yên – Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại Phiên họp

Đối với nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đồng ý thông qua với tờ trình dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/72021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện nội dung, trình UBND tỉnh.

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh cũng thống nhất thông qua các tờ trình dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết quy định định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ báo cáo tại Phiên họp

Đối với tờ trình dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và đồng ý thông qua, yêu cầu Sở Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu trong nội dung dự thảo trước HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Riêng đối với Nghị quyết quy định định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần bỏ Mục b về hỗ trợ cho Hội đồng khoa học công nghệ cấp cơ sở chưa đủ cơ sở pháp lý thực hiện áp dụng, trước khi trình HĐND tỉnh xem xét ban hành.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị: các dự thảo nghị quyết được thông qua tại phiên họp, trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh, đơn vị chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện để UBND trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. 

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready