Thông cáo báo chí về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk (30/07/2020, 08:43)

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 được thực hiện theo Thông tư số 15/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (Sau đây gọi tắt là Kỳ thi).

Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 08/8/2020  đến ngày 10/8/2020 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh). Mỗi tỉnh có một Hội đồng thi do Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi.

Mục đích của Kỳ thi:  Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT); lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phải bảo đảm yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng.

I. Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk

1. Công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tại tỉnh Đắk Lắk

1.1. Các văn bản chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại tỉnh Đắk Lắk

- Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk;

- Thông báo số 79/KL-VPUBND ngày 03/7/2020 về Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh;  

- Kế hoạch số 6173/KH- SGDĐT ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Đăk Lắk về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk;

- Công văn số 59/CV-BCĐT ngày 16/7/2020 về  phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Đắk Lắk;

2. Số lượng điểm thi, phòng thi, thí sinh đăng ký dự thi

2.1. Số lượng điểm thi, phòng thi

Tỉnh Đắk Lắk có 01 Hội đồng thi; 32 điểm thi, 819 phòng thi được đặt tại 32 trường THPT, CĐSP Đắk Lắk, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh, trên địa bàn 15 huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

2.2. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT)

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 19.420 (năm 2019 ĐKDT: 20.586 thí sinh, giảm 1.160 thí sinh), trong đó:  

- Số thí sinh nữ: 10.162 (tỷ lệ 52,3%); số thí sinh DTTS: 4.395 (tỷ lệ 22,6%);

- Số thí sinh tự do: 1598 (chưa tốt nghiệp: 687 thí sinh; đã tốt nghiệp: 911 thí sinh);

- Số thí sinh học lớp 12 năm học 2019 - 2020: 17.822 (THPT: 16.788 thí sinh, GDTX: 1.034 thí sinh).

- Số thí sinh ĐKDT chỉ xét tốt nghiệp THPT: 6.194 (tỉ lệ  31,9%).

2.3. Bố trí thí sinh dự thi tại các điểm thi

- Quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi. Theo đó, các thí sinh tự do, thí sinh là học viên GDTX được số trí thi chung Điểm thi với thí sinh là học sinh lớp 12 THPT năm học 2019 - 2020 (tỷ lệ ít nhất 60% trong tổng số thí sinh của Điểm thi); phương án sắp xếp phòng thi, phòng chờ tại các Điểm thi được tối ưu hóa với sự trợ giúp của phần mềm nhằm đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn tại Điểm thi.

3. Bố trí cán bộ coi thi (CBCT), phục vụ thi và thanh tra, giám sát tại các điểm thi

3.1. Số lượng CBCT, phục vụ, giám sát thi

- Lựa chọn cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk có phẩm chất tốt, nắm rõ về quy chế thi và được tập huấn công tác thi.

- Tổng số: 2.588 người (chưa tính thanh tra), trong đó:

+ Cán bộ coi thi: 1.962 người (là Cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) các trường THPT)

+ Cán bộ an ninh, y tế, phục vụ: 343 người

+ Cán bộ giám sát: 283

3.2. Phương án bố trí CBCT, phục vụ, giám sát tại các điểm thi

Tại mỗi điểm thi: Trưởng điểm, các phó Trưởng điểm, các thư ký, CBCT, cán bộ giám sát, an ninh (vòng trong), công an, bảo vệ (vòng ngoài), y tế, phục vụ.

II. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Đắk Lắk

1. Chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí cho tổ chức Kỳ thi

Các đơn vị thực hiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất (CSVC) và kinh phí cho tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn tại Công văn 1080/SGDĐT-KHTC-KTKĐCLGDCNTT ngày 24/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị CSVC, tài chính phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đảm bảo chuẩn bị đủ mọi điều kiện về CSVC, thiết bị tại các điểm thi, địa điểm in sao đề thi và địa điểm chấm thi theo quy định, phục vụ tốt cho tổ chức kỳ thi. Chuẩn bị kinh phí cho Kỳ thi theo quy định trên tinh thần tiết kiệm.

2. Công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi và thanh tra thi

- Ngày15/6/2020, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  

Thành phần: Lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, thư ký hội đồng, cán bộ phụ trách phần mềm thi, cán bộ tư vấn tuyển sinh của các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX tỉnh và các đơn vị có học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

- Ngày 22/7/2020,  Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi.

- Ngày 04/8/2020, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho Trưởng điểm thi, các phó trưởng điểm thi và thư ký các điểm thi.

3. Công tác đảm bảo an toàn cho Kỳ thi và hỗ trợ thí sinh dự thi

Sở GD&ĐT chỉ đạo các điểm thi; phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi và hỗ trợ cho thí sinh dự thi, cụ thể như sau:

- Phương án đảm bảo y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu, Covid-19.

- Phương án phòng, chống thiên tai, mưa lũ,… trong thời gian tổ chức kỳ thi.

- Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi. Chuẩn bị CSVC, thiết bị, phương tiện, điều kiện phục vụ; bố trí camera giám sát tại các địa điểm tổ chức thi theo quy chế.

- Phương án đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ phương tiện đi lại cho thí sinh trong các ngày thi; hỗ trợ chỗ ở cho CBCT, thí sinh và người thân ở xa về dự thi.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cấp cơ sở Đoàn triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ các địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi; tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi

3.1. Thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại 32 điểm thi, địa điểm in sao đề thi, địa điểm chấm thi

- Thanh tra Bộ GD&ĐT tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại tỉnh từ 27/7/2020 đến 28/7/2020.

  - Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cấp tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại 32 điểm thi từ ngày 28/7/2020 đến 03/8/2020 theo Kế hoạch số 62/KH-BCĐT ngày 28/7/2020.

- Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại 32 điểm thi theo Kế hoạch kèm theo Quyết định số 390/QĐ-SGDĐT ngày 23/7/2020.

3.2. Thanh tra trong và sau Kỳ thi (Coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp): thực hiện theo Kế hoạch số 38/KH-TTr ngày 16/7/2020 của Thanh tra Sở GD&ĐT và Quy chế thi./.

Thông cáo báo chí

Danh sách các điểm thi tốt nghiệp

  

Bá Lục

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready