Thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử (22/05/2024, 14:53)

Ngày 20/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4265/UBND- KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhất là trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Giao Công an tỉnh – Cơ  quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06  chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan rà soát các quy định liên quan đến sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID (Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước, Nghị định về định danh, xác thực điện tử và các văn bản hướng dẫn) và các quy định liên quan đến tích hợp, sử dụng các thông tin giấy tờ trên ứng dụng định danh điện tử VNeID để đề xuất các giải pháp, hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện thống nhất, đồng bộ; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chú trọng các giải pháp gia tăng số lượng tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID như thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội, giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện; phối hợp với Viễn thông Đắk Lắk (đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh) và các đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, để đăng nhập một lần tới Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Đắk Lắk (iGate)…

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp. Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết TTHC; thường xuyên theo dõi việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Nội dung chi tiết tại đây   

Bích Trâm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready