Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 24/10/2023 của Tỉnh ủy (06/11/2023, 10:34)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 24/10/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Mục đích Kế hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW; Chương trình số 27-CTr/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 24/10/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đặt ra đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch thực hiện chủ trương của Đảng. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, nhất là công tác thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Yêu cầu việc triển khai thực hiện được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, tạo được sự đồng bộ, liên thông, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bám sát Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 24/10/2023 của Tỉnh ủy để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW. Xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm, lộ trình thực hiện cụ thể; tạo chuyển biến tích cực trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp. Gắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận của Bộ chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Nội dung chi tiết tại đây 

Bích Trâm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready