UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở, ngành triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (06/08/2020, 08:22)

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch số 10762/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP (gọi tắt là Kế hoạch số 10762/KH-UBND) và Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18/02/2020 của Bộ Tư pháp về đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) tiếp tục quán triệt các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Kế hoạch số 10762/KH-UBND để tập trung thực hiện các công việc sau đây:

Ảnh minh họa

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện: a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ. b) Cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến doanh nghiệp lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. c) Căn cứ nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kế hoạch ban hành văn bản QPPL khác và nguồn lực của địa phương để đề xuất Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. d) Tham mưu UBND tỉnh biện pháp triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có); 2 tham mưu UBND tỉnh đề nghị hoặc theo yêu cầu của Bộ Tư pháp đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: a) Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, Kế hoạch số 10762/KH-UBND và các văn bản khác về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức. b) Bố trí 01 công chức làm đầu mối thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời là bộ phận đầu mối giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, Kế hoạch số 10762/KH-UBND ngày 30/12/2019 và các văn bản pháp luật liên quan. Danh sách công chức đầu mối gửi về Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 20/8/2020. c) Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là tập trung rà soát, xử lý các quy định liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành. d) Cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý theo quy định tại tiết 4.2 khoản 4 Mục II Kế hoạch số 10762/KH-UBND: - Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cập nhật các văn bản trả lời của UBND tỉnh do mình tham mưu đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình áp dụng pháp luật lên Trang tin điện tử của cơ quan. - Văn phòng UBND tỉnh cung cấp các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai mà UBND tỉnh là một bên có liên quan để Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan mở, duy trì hoạt động của các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối với các trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh để đăng tải các giải đáp vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2020.

Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp: Nghiên cứu, triển khai cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của tổ chức; đề xuất thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nội dung tại Kế hoạch số 10762/KH-UBND trên cơ sở huy động nguồn lực và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành viên; tích cực tham gia và khuyến khích các doanh nghiệp hội viên tham gia xây dựng, phản biện chính sách liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này