Kết quả 01 năm triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 10/BC-UBND, ngày 12/01/2018 về kết quả 01 năm triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 06/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngày 12/01, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 09/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngày 8/1, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 04/BC-UBND báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 354/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017.

Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 05/BC-UBND, ngày 8/1/2018 về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 02/BC-UBND, ngày 5/1/2018 về tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg, ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Tình hình hoạt động, công tác quản lý, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 344/BC-UBND, ngày 27/12/2017 về tình hình hoạt động, công tác quản lý, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018.

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 353/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thuộc các dự án quốc phòng- an ninh và KTXH quan trọng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Công văn 352/BC-UBND về việc tổng hợp diện tích phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thuộc Dự án quốc phòng – an ninh và KTXH quan trọng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm năm 2017.

Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 350/BC-UBND về việc kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này