Thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 231/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm:

Triển khai một số văn bản của Trung ương.

Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 197/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, Công văn số 1574/TT-VP ngày 24/12/2018 của Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo ban hành Quyết định số 5016/QĐ-BNN-TT ngày 21/12/2018.

Triển khai văn bản của Bộ Xây dựng.

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 286/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện triển khai các văn bản của Bộ Xây dựng, gồm:

Triển khai Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 289/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám.

Triển khai Quyết định số 1894/QĐ- TTg và Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 232/UBND- KGVX gửi Ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 1894/QĐ- TTg và Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lẩn thứ II năm 2020.

Triển khai Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 225/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.

Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 251/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến 2021.

Triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 248/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước sinh hoạt xã Ea Bông

Ngày 08/01/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước sinh hoạt xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 211/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 81/BTC-QLN, ngày 03/01/2019 của Bộ Tài chính về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Tham mưu triển khai hạng mục đầu tư trong khuôn khổ Dự án Nâng cao hiệu quả Dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn KOICA

Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 193/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 04/BKHĐT-KTĐN ngày 02/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung hạng mục đầu tư Dự án Nâng cao hiệu quả Dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ do KOICA viện trợ từ nguồn vốn không hoàn lại.

Tham gia thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 224/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 12709/VPCP-KGVX ngày 29/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về tham gia thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

Quy hoạch phát triển điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và năng lượng tái tạo.

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 285/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 10694/BCT-ĐL ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương về việc quy hoạch phát triển điện mặt trời, điện gió điện sinh khối và năng lượng tái tạo tại các tỉnh.

Triển khai thực hiện biến áp 110kV Hòa Phú.

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 275/UBND-CN, gửi Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 10638/BCT-ĐL ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh tiến độ và cấp điện áp trạm biến áp 110kV Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện  Đặc san “Đắk Lắk – Sức bật vùng đất đại ngàn” của Tạp chí Văn hóa Doanh nhân Việt Nam.

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 207/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc Thực hiện Đặc san “Đắk Lắk – Sức bật vùng đất đại ngàn” của Tạp chí Văn hóa Doanh nhân Việt Nam.

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN giai đoạn 2013-2018.

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 282/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 12636/VPCP-KTTH ngày 28/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc phục vụ giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018.

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 217/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018.

Đầu tư xây dựng Quốc lộ 29 nối 02 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk.

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 234/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 69/BKHĐT-KCHTĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn đầu tư xây dựng Quốc lộ 29 nối 02 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk.

Lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Triển lãm ảnh “44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột – Những chặng đường lịch sử”

Ngày 07/01/2019, Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BTC về việc trương bày Triển lãm ảnh “44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột – Những chặng đường lịch sử”.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này