Phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9927/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 5594/BNV-VKH ngày 05/11/2018 của Bộ Nội vụ về đề nghị phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Xây dựng quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9931/UBND-KGVX về việc xây dựng quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Góp ý dự thảo Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập để thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9932/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 6022/BYT-KH-TC ngày 09/10/2018 của Bộ Y tế về góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập để thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP.

Góp ý kiến văn bản của Trung ương

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9946/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 8583/BNN-KHCN, ngày 02/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9768/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018, theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Triển khai Công văn số 5838/BTNMT-VCLCS của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9763/UBND-KGVX gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm triển khai Công văn số 5838/BTNMT-VCLCS của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Triển khai Văn bản Trung ương

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9814/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản:

Triển khai Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9815/UBND- KT gửi Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9857/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản:

Thực hiện Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9915/UBND- TH gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xác định vành đai biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9891/UBND- TH gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ về thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”.

Triển khai Nghị định số 152/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9910/UBND - KGVX gửi Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Nghị định số 152/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Triển khai Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9855/UBND - KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình.

Triển khai Nghị định số 153/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9889/UBND - KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 153/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng.

Triển khai Nghị định số 149/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9888/UBND - KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 13/11/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3055/QĐ- UBND về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Triển khai Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9864/UBND-NN&MT, ngày 12/11/2018 về việc triển khai Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018

Ngày 31/10, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh (Đoàn kiểm tra 1228) ban hành Báo cáo 186/BC –ĐKT về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018.

Điều chỉnh vị trí, danh mục cầu dân sinh thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý đường địa phương.

Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9590/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh vị trí, danh mục cầu dân sinh thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý đường địa phương.

Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019

Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9748/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Công văn số 4204/BTP-VP ngày 01/11/2018 của Bộ Tư pháp về báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này