Chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng xảy ra trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6707/UBND-NNMT, gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk; Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk; Ban Quản lý và Đầu tư xây dựng Thủy lợi 8; Ban QLDAĐTXDCT giao thông và NNPTNT tỉnh; Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk; Công ty Thủy điện Buôn Kuốp; các chủ quản lý hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Quyết định quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.

Rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và cả giai đoạn 2022-2025

Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6614/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 4035/BTTTT-KHTC ngày 02/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và cả giai đoạn 2022-2025.

Chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới

Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6651/UBND-NNMT gửi Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Công văn 4789/BNN-TY ngày 25/7/2022 về việc chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới.

Triển khai sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà với các khóa học về chuyển đổi số

Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6619/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà với các khóa học về chuyển đổi số.

Triển khai Công điện  số 683/CĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6568/UBND-NC, gửi Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 683/CĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 10)

Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 10).

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6595/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương ban hành gồm:

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Chính quyền điện tử trong tháng 8/2022

Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6561/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Báo cáo số 105/BC-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 11)

Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Vision and Science địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

Tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6577/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công nghệ và Cổng TTĐT của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4016/BTTTT-THH ngày 01/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6558/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục cơ sở cần thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục cơ sở cần thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Huyện ủy Lắk trao kinh phí hỗ trợ đảng viên, hội viên khó khăn

Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk vừa tổ chức Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, trao kinh phí hỗ trợ điều trị bệnh và khắc phục khó khăn cho các đảng viên và hội viên khó khăn trên địa bàn huyện.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 9)

Ngày 02/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần Thép ASEAN; địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mầm non Hoa Ban với diện tích 2.155,2 m 2 tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày 03/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mầm non Hoa Ban đối với thửa đất số 271, tờ bản đồ số TĐ 05-2020 (DC 34) với diện tích 2.155,2 m 2 (hai nghìn một trăm năm mươi lăm phẩy hai mét vuông) đất tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo, thời hạn sử dụng lâu dài. Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục mảnh trích đo địa chính số 1216/TLVPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 02/02/2021.

Triển khai Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ

Ngày 02/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6453/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Ngày 03/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6485/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ.

Triển khai Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 03/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6511/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Hải quan Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện triển khai Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​    

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://dinhvixeoto.vn/,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng nhận fda, ISO 9001

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang