Triển khai Công văn số 1747/LĐTBXH- NCC ngày 08/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3818/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1747/LĐTBXH- NCC ngày 08/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc quản lý, chăm sóc mộ liệt sĩ.

Tham mưu dự thảo Báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” và điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3750/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1643/LĐTBXH-TCGDNN ngày 02/5/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về yêu cầu Báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” và điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm.

Thực hiện Công văn số 2984/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3857/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2984/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Đôn đốc thực hiện Công văn số 3445/UBND-NN&MT ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3855/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3445/UBND-NN&MT ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung phục vụ và tham gia Đoàn kiểm tra của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3797/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột số thu tiền sử dụng đất vượt dự toán tỉnh giao năm 2018.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 125/BC-UBND, ngày 9/5/2019 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019 và một số kiến nghị với Trung ương.

Tuyên truyền, thực hiện Thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1287-CV/BTGTU, ngày 10/5/2019 về việc tuyên truyền, thực hiện Thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng vừa có Công văn số 1102/SXD-KTVLXD, ngày 14/5/2019 về việc thực hiện Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND, ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” cấp tỉnh

Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” vừa có văn bản số 44/TL-BTC, ngày 13/5/2019 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

Ngày 14/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1081/QĐ- UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 14/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1080/QĐ- UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Sửa lỗi phiếu điều tra và nhập tin phiếu giấy Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3747/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Hồ sơ trình khen thưởng
Hồ sơ trình khen thưởng (15/05/2019, 14:38)

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3763/UBND-TH, về việc hồ sơ trình khen thưởng .

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện và thành phố

Ngày 08/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện và thành phố.

Tăng cường xử lý xe hết niên hạn sử dụng

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tỉnh Đắk Lắk có 516 phương tiện hết niên hạn sử dụng, trong đó 501 xe tải và 15 xe khách. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các phương tiện này, Trung tâm đăng kiểm rà soát, lập danh sách phương tiện hết niên hạn và quá hạn kiểm định, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quyết định thu hồi 9.699,1m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk

Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc thu hồi 9.699,1m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý; cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk gia hạn sử dụng 3.902m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Triển khai Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3675/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3674/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 03/BCĐDTLCP ngày 25/4/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Lập các dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3669/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 2791/BNN-KTHT ngày 23/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đôn đốc lập các dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 08/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3628/UBND – KGVX gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 08/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường THPT chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này