Triển khai thực hiện Công văn số 2711-CV/TU ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 06/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5758/UBND – NC gửi Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh về việc Thực hiện Công văn số 2711-CV/TU ngày 06/6/2023 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Triển khai Nghị định số 47/2023/NĐ-CP, ngày 03/7/2023 của Chính phủ

Ngày 06/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5734/UBND – NC gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 47/2023/NĐCP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

Đắk Lắk lập tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật thời trang truyền thống

Ngày 04/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5645/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND huyện Krông Ana; Công ty Viễn thông Đắk Lắk (VNPT) về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1006-TB/VPTU ngày 26/6/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy; và đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Công văn số 512-CV/BDVTU và Kế hoạch số 74-KH/BDVTU ngày 29/6/2023 về việc phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật thời trang truyền thống các dân tộc Đắk Lắk.

Triển khai các Văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 05/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5677/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện các Văn bản của Bộ trưởng BộTài chính gồm:

Đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục đối với 07 chợ đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày 05/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5714/UBND – NC gửi Công an tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện: Cư M’gar, Ea H’leo, Krông Pắc, Ea Kar, M’Đrắk và UBND thị xã Buôn Hồ về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) có hiệu lực, ngày 08/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục cơ sở cần thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn về PCCC đối với 07 chợ trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Chính quyền điện tử

Ngày 04/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5667/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Báo cáo số 69/BC-BTTTT ngày 30/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Ngày 04/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Thông tư 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 05/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5673/UBND – KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 quy định về xây dựng quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ .

Triển khai Nghị định số 37/2023/NĐ-CP Ngày 24/6/2023 của Chính phủ

Ngày 03/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5593/UBND – KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Triển khai Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 03/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5624/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 43/2023/TT-BTC, ngày 27/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Triển khai Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày 04/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5646/UBND – KT gửi Sở Y tế về việc thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Triển khai Công văn số 2488/BTTTT-CĐSQG ngày 29/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 04/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5632/UBND-KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội Vụ về việc triển khai thực hiện Công văn số 2488/BTTTT-CĐSQG ngày 29/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về trả lời kiến nghị của các địa phương.

Tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 30/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5563/UBND-KGVX, gửi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 2392/LĐTBXH-NCC ngày 27/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Triển khai các quy định của Luật, Nghị định có giao địa phương quy định chi tiết

Ngày 30/06/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5555/UBND – TH gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành về việc thực hiện Công văn số 416/HĐND-VP ngày 21/6/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai các quy định của Luật, Nghị định có giao địa phương quy định chi tiết .

Triển khai Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 29/06/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5540/UBND – CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Rà soát danh mục cơ sở dữ liệu và ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở

Ngày 29/06/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5529/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 2389/BTTTT-CĐSQG ngày 23/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương và kế hoạch cung cấp dữ liệu mở.

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê 2023

Ngày 29/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5500/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý đề nghị của Ban Chấp hành Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam tại Văn bản số 149/2023/VINASA ngày 13/6/2023 về giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê 2023.

Triển khai Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”

Ngày 28/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5470/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 2416/BTTTT-CATTT ngày 24/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tham gia Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”.

Triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5324/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính gồm:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://bankso.vn/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-sever-viettel,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang