Triển khai Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh

Ngày 09/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quy chế Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam năm 2020

Ngày 05/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3637/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2020.

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 09/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 331/BC-UBND về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Giao đất để xây dựng Trạm thủy văn Thượng Krông Nô

Ngày 06/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3644/QĐ- UBND về việc giao 120,0 m2 đất tại xã Krông Nô, huyện Lắk cho Ban quản lý dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm thủy văn Thượng Krông Nô.

Thu hồi 36.156,7 m2 đất tại phường Thắng Lợi, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Ngày 06/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3643/QĐ- UBND về việc thu hồi 36.156,7 m2 đất tại phường Thắng Lợi, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột; giao 36.156,7 m2 đất nêu trên cho Trường Đại học Luật Hà Nội quản lý để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp.

Thu hồi 9.897,8 m2 đất tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột của Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tiến

Ngày 06/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3645/QĐ- UBND về việc thu hồi 9.897,8 m2 đất tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột của Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tiến; giao 9.897,8 m2 đất nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Triển khai Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT ngày 28/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10005/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT ngày 28/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số Điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Triển khai Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10008/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

Triển khai Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 09/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10101/UBND– KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3638/QĐ-UBND, ngày 5/12/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3639/QĐ-UBND, ngày 5/12/2019 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025.

Tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2020

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 5/12/2019 về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ Ea Mlô, xã Ea Bông, huyện Krông Ana; Hạng mục: Xử lý thấm đập đất

Ngày 05/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3633/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ Ea Mlô, xã Ea Bông, huyện Krông Ana; Hạng mục: Xử lý thấm đập đất.

Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư

Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10033/UBND-NN&MT, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 8837/BNN-KTHT ngày 25/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước Krông Kmar

Ngày 05/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3632/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước Krông Kmar (cấp nước sinh hoạt cho xã Hòa Sơn và thôn 6, xã Khuê Ngọc Điền), huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”

Ngày 04/12/2019 UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 329/BC-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”.

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ngày 09/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10129/KH-UBND về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Giao đất để xây dựng Trạm thủy văn Hồ Krông Búk Hạ (Krông Pắc)

Ngày 05/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3626/QĐ- UBND về việc giao 214,9 m2 đất tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc cho Ban quản lý dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm thủy văn Hồ Krông Búk Hạ (Krông Pắc).

Cho phép Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk gia hạn sử dụng đất

Ngày 05/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3628QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk gia hạn sử dụng 66,4 m2 đất tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng Dược phẩm Cư M’gar.

Giao đất để xây dựng Trạm thủy văn Hòa Phong, huyện Krông Bông

Ngày 05/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3625/QĐ- UBND về việc giao 530,2m2 đất tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông cho Ban quản lý dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm thủy văn Hòa Phong.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này