Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp và các văn bản có liên quan, ngày 01/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

Góp ý Dự thảo Đề án tổ chức xét, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”.

Ngày 29/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6789/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Công văn số 2773/BKHCN-ƯDCN, ngày 22/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý cho Dự thảo Đề án tổ chức xét, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (31/08/2017, 15:31)

Ngày 29/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6788/UBND-TH gửi Sở Tài chính về việc xử lý các văn bản sau:

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (31/08/2017, 15:28)

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6770/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Thực hiện TT số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6762/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 179/TB-UBND, ngày 25/8/2017 về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2017.

Tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhạc sỹ Linh Nga Niê Kdăm

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6740/UBND-KGVX về việc tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhạc sỹ Linh Nga Niê Kdăm.

Kinh phí mua thẻ BHYT cho bệnh nhân điều trị HIV/AIDS

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6750/UBND-KT về việc kinh phí mua thẻ BHYT cho bệnh nhân điều trị HIV/AIDS.

Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6754/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Triển khai Công văn số 3475/BHXH-BT ngày 17/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6758/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc triển khai Công văn số 3475/BHXH-BT ngày 17/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Báo cáo tình hình thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6760/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 3521/BVHTTDL-ĐT ngày 21/8/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phối hợp báo cáo tình hình thực hiện các Đề án của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6761/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”.

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6781/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách di dân, tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện và ổn định dân di cư tự do

Ngày 29/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6787/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 338/HĐDT14 ngày 18/8/2017 của Hội đồng dân tộc khóa XIV – Quốc hội về báo cáo kết quả thực hiện chính sách di dân, tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện và ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh, vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 212/BC-UBND, ngày 25/8/2017 về việc xây dựng Kế hoạch Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh, vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018.

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 phục vụ Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 209/BC-UBND, ngày 24/8/2017 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 phục vụ Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 29/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6790/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai Công văn số 4126/BTNMT-BĐKH ngày 11/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6783/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Công văn số 4126/BTNMT-BĐKH ngày 11/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Ngoại giao thành lập Nhóm công tác hỗn hợp về cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6777/UBND-TH, gửi Sở Ngoại vụ về việc thành lập Nhóm công tác hỗn hợp về cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia.

UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị tuyên truyền Chương trình Lễ tôn vinh và đón Bằng công nhận Hò khoan Lệ Thủy – Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6759/UBND-KGVX, gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc xét Công văn 1509/UBND-VX ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về đề nghị tuyên truyền Chương trình Lễ tôn vinh và đón Bằng công nhận Hò khoan Lệ Thủy – Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này