Tham mưu xử lý văn bản Trung ương

Ngày 22/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6589/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu xử lý các văn bản Trung ương gồm:

Đề nghị cấp hóa chất tiêu độc, khử trùng và vắc xin chống dịch

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6686/UBND-NNMT, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y về việc đề nghị cấp hóa chất tiêu độc, khử trùng và vắc xin chống dịch.

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6676/UBND-CN, gửi Sở Công Thương; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng đường dân sinh thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6663/UBND-NNMT, gửi Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Ea Kar; UBND huyện Krông Bông về việc xét Công văn số 1712/SNN-KHTC ngày 07/8/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng đường dân sinh thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông thuộc Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Tham mưu thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 07/BC-UBQG ngày 13/8/2017 của UBQG về người khuyết tật Việt Nam

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6661/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Báo cáo số 07/BC-UBQG ngày 13/8/2017 của Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam về báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Kinh phí tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6660/UBND-KT, gửi Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc bố trí kinh phí để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6649/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6638/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3189/LĐTBXH-BĐG ngày 01/8/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.

Sửa chữa, cải tạo công trình cấp nước sạch trên địa bàn 03 xã của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6636/UBND-KGVX, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Báo cáo số 238/BC-SNN ngày 08/8/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa chữa, cải tạo công trình cấp nước sạch trên địa bàn 03 xã của thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6598/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn điều chỉnh mức lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg, ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6600/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg, ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg, ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

Tiếp nhận các đoạn tuyến cũ đã được chỉnh tuyến cục bộ trên đường Hồ Chí Minh về địa phương

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6678/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Quyết định số 2346/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải về chuyển các đoạn tuyến cũ đã được chỉnh tuyến cục bộ trên đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên thành đường địa phương.

Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiên dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6681/UBND-NNMT về việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Giao nhiệm vụ tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6692/UBND-KGVX, gửi Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6694/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 808/UBDT-TT ngày 15/8/2017 của Ủy ban Dân tộc về xây dựng nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg.

Điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư và hoàn thiện hồ sơ đánh giá khả năng vay và trả nợ dự án ADB8

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6702/UBND-NNMT, gửi các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư và hoàn thiện hồ sơ đánh giá khả năng vay và trả nợ dự án ADB8.

Xử lý Tờ trình số 127/TTr-UBND, ngày 09/8/2017 của UBND huyện Buôn Đôn

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6717/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Buôn Đôn về việc xử lý Tờ trình số 127/TTr-UBND, ngày 09/8/2017 của UBND huyện Buôn Đôn đề nghị áp dụng phương thức ký Hợp đồng đặt hàng theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ trong công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Ea Wer, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6607/UBND-KGVX, ngày 22/8/2017 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 1 năm 2017.

Thăm dò, khai quật di chỉ Khảo cổ tại xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6605/UBND-KGVX, ngày 22/8/2017 về việc thăm dò, khai quật di chỉ Khảo cổ tại xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo.

Triển khai văn bản Trung ương

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6632/UBND-KT, ngày 23/8/2017 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương gồm:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này