Kinh phí sửa chữa, khắc phục một số công trình nghiêm trọng

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7045/UBND-KT, gửi các Sở Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 30/8/2017 của UBND huyện Krông Pắk về xin hỗ trợ kinh phí phòng chống thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trên địa bàn xã Ea Phê, huyện Krông Pắk.

Báo cáo kết quả công tác thi hành án hành chính

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7052/UBND-NC, gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 3110/BTP-TCTHADS ngày 29/8/2017 của Bộ Tư pháp về báo cáo kết quả công tác thi hành án hành chính năm 2017.

Thực hiện Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7060/UBND-TH, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 7136/BNN-VPĐP ngày 28/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trả lời ý kiến đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Chấm dứt phương án cải tạo đồng ruộng phục vụ sản xuất nông nghiệp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7098/UBND-NNMT, ngày 08/9/2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện Krông Ana, Krông Pắc về việc chấm dứt phương án cải tạo đồng ruộng phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạm dừng cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản.

Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7081/UBND-KT, ngày 07/9/2017 gửi các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp có nhiều lao động nữ.

Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng công trình đường liên xã Ea Kuăng – Ea Hiu, huyện Krông Pắc

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7071/UBND-KT, ngày 07/9/2017 gửi Sở Giao thông vận tải liên quan đến kinh phí đầu tư xây dựng công trình đường liên xã Ea Kuăng – Ea Hiu, huyện Krông Pắc.

Quy định giá dịch vụ bơi lội ở các cơ sở giáo dục

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7069/UBND-TH, ngày 07/9/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc quy định giá dịch vụ bơi lội ở các cơ sở giáo dục.

Thực hiện các Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7030/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Mua thuốc đối với những mặt hàng thuốc không trúng thầu.

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7050/UBND-KT, gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, các cơ sở y tế công lập về việc xử lý Tờ trình số 242/TTr-SYT ngày 22/8/2017 của Sở Y tế, về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua thuốc cấp bách thuộc kế hoạch đấu thầu tập trung cấp cơ sở năm 2017 không trúng thầu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Triển khai trạm BTS thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7036/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viễn thông Quân đội về việc xử lý Công văn số 4310/VTQĐ-VTNet ngày 28/8/2017 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc triển khai trạm BTS thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho Bạc Nhà nước.

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7029/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 254/BCY-CTSBMTT ngày 28/8/2017 của Ban Cơ yếu Chính phủ về việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến cuả Kho Bạc Nhà nước.

Vị trí đấu nối đường từ Nhà máy chế biến tinh bột sắn xã Krông Á, huyện M’ Đrắk vào đường Trường Sơn Đông.

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7076/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 9785/BGTVT-KCHT ngày 29/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc đấu nối đường nhánh từ Nhà máy chế biến tinh bột sắn xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk vào đường Trường Sơn Đông tại Km528+350 (T).

Thực hiện các Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7070/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các văn bản sau:

Triển khai Công văn số 4464/BTNMT - TCMT ngày 28/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7064/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 4464/BTNMT- TCMT ngày 28/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 69/2010/NĐ - CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Triển khai Công văn số 4313/BTNMT- TCMT ngày 24/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7063/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 4313/BTNMT- TCMT ngày 24/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017- 2020

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7031/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ về thực hiện Chương trình phối hợp số 3035/CTPH-BTTTT-BNV ngày 22/8/2017 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017- 2020.

Tổ chức “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu Dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017”

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7055/UBND- KGVX gửi Ban Dân tộc về thực hiện Công văn số 864/UBDT- DTTS ngày 25/8/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu Dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017”.

Tổ chức Tuần ‘Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7058/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Công văn số 5655/BVHTTDL- LVHDL ngày 30/8/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức Tuần ‘Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017.

Thực hiện Công văn số 7197/BKHĐT- KTĐN ngày 01/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7039/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Công văn số 7197/BKHĐT- KTĐN ngày 01/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát để tái cơ cấu, điều chuyển vốn, giãn, hoãn các dự án vay vốn ODA, vay ưu đãi.

Triển khai Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7053/UBND- NC gửi Sở Tư pháp; Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này