Quyết định về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Phụng thuê 1.322m2 đất tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo để thực hiện Dự án xây dựng khu mua sắm tổng hợp Ngọc Phụng.

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Phụng thuê 1.322m2 đất tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo để thực hiện Dự án xây dựng khu mua sắm tổng hợp Ngọc Phụng .

Đôn đốc thực hiện Công văn số 2673/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND

Ngày 28/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 181/VPUBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đôn đốc thực hiện Công văn số 2673/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người bắt đầu từ 00giờ ngày 28/3/2020.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2612/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020.

Phương án ứng phó thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh ban hành Phương án số 2688/PA-UBND về việc ứng phó thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, để chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong năm 2020.

Rà soát người về từ vùng dịch

Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2606/UBND-KGVX, gửi Công an tỉnh; các Sở: Y tế, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1561/CV-BCĐ ngày 25/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh Covid-19 về rà soát người về từ vùng dịch.

Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2691/KH-UBND về việc tổng kết lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức truyền thông về phòng chống dịch bệnh Covid-19

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid - 19 tỉnh Đắk Lắk, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác truyền thông đã được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2684/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Thông báo của phía Campuchia tạm dừng xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2605/UBND-NC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thông báo của phía Campuchia tạm dừng xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TBTTPVBV, ngày 10/3/2020 của Tiểu Ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 25/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 72-KH/BTGTU về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TBTTPVBV, ngày 10/3/2020 của Tiểu Ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định về việc ban hành Phương án bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu để ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk.

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu để ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk .

Tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.

Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2595-UBND/KGVX gửi Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.

Phối hợp tuyên truyền về Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020

Ngày 25/3/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 667/SVHTTDL-QLDSVH về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền về Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020.

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2555/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 1386/CV-BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử.

Triển khai Quyết định số 915/QĐ-BCT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2560/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Quyết định số 915/QĐ-BCT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Kết nối hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trong phòng chống dịch Covid-19

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2577/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 1521/BCĐQG ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc kết nối hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch Covid-19.

Phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2599/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 111-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 19/3/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020.

Triển khai thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2591/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ.

Triển khai việc cách ly, theo dõi sức khỏe hành khách trên các chuyến bay có trường hợp mắc Covid-19

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2542/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế; Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 1545/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe hành khách trên các chuyến bay có trường hợp mắc Covid-19.

Triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2517/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1032/BTP-BTTP ngày 23/3/2020 của Bộ Tư pháp về triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này