Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 108) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1031/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19

Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3518/UBND-KGVX về việc triển khai Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Triển khai Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3492/UBND-KT về việc triển khai Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Kế hoạch thực hiện “Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND-HND-HLHPN về việc thực hiện “Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kiểm tra trực tiếp và đột xuất về triển khai cải cách hành chính năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông báo số 363-TB/VPTU ngày 19/4/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3449/UBND-CN về việc triển khai Thông báo số 363-TB/VPTU ngày 19/4/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Rà soát, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về phòng cháy chữa cháy

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3449/UBND-CN về việc rà soát, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về phòng cháy chữa cháy.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 10/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 28/04/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3435/UBND-NC gửi Công an tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 22/4/2022 của Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 10/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Triển khai Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3443/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành; Ban Chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 14 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ

Ngày 27/04/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3417/UBND-KT về việc triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh  - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị đánh giá công tác triển khai Đề án 06 trong 3 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngày 28/04/2022, Tổ công tác triển khai đề án 06 ban hành Thông báo số 53/TB-TCTTKĐA về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị đánh giá công tác triển khai Đề án 06 trong 3 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3396/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1715-CV/TU ngày 22/4/2022 của Tỉnh ủy về phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”.

Triển khai thực hiện Thông báo số 123/TB-VPCP, ngày 22/4/2022 của VPCP

Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3348/UBND-NC, gửi Công an tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 123/TB-VPCP, ngày 22/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Ngày 27/04/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3396/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về việc Thực hiện Công văn số 1715-CV/TU ngày 22/4/2022 của Tỉnh ủy về việc phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022” .

Phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3396/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1715-CV/TU ngày 22/4/2022 của Tỉnh ủy về phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”.

Triển khai thực hiện Thông báo số 123/TB-VPCP, ngày 22/4/2022 của VPCP

Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3348/UBND-NC, gửi Công an tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 123/TB-VPCP, ngày 22/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3406/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 2236/VPCP-QHĐP ngày 11/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đắk Lắk giới thiệu thông tin 109 dự án lĩnh vực nông nghiệp cầu kêu gọi đầu tư

Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022 do UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28/4/2022 tại TP. Buôn Ma Thuột với chủ đề: “Thu hút đầu tư phát triển bền vững nông nghiệp hàng hóa tập trung, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm”.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 31)

Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 984/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://bankso.vn/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-sever-viettel,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang