Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Giáo họ Anđrê Phú Yên

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 888/QĐ-UBND, ngày 12/4/2017 phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Giáo họ Anđrê Phú Yên.

Báo cáo tình hình phát triển đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 78/BC-UBND báo cáo về tình hình phát triển đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Ngày 13/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2567/UBND-CN, gửi Cục thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1038/BTP-TCTHADS ngày 29/3/2017 của Bộ Tư pháp, về việc báo cáo công tác thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2017.

Điều chỉnh diện tích thủy lợi phí cấp bù năm 2016

Ngày 13/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2576/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh diện tích thủy lợi phí cấp bù năm 2016.

Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý đến cuối Qúy I/2017.

Ngày 12/4, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh ban hành Báo cáo số 17/BC-BĐM báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý đến cuối Qúy I/2017.

Thống nhất phương án bổ sung nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2511/UBND-TH về việc đề nghị thống nhất phương án phân bổ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.

Báo cáo về việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/4, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo 81/UBND-BC tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.

Triển khai thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2586/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 855/QĐ-UBND, ngày 10/4/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Đề án luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020

Ngày 03/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2301/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Đề án luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo về tình hình tiếp nhận, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tình hình hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 80/BC-UBND tỉnh về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tình hình hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2485/UBND-KGVX giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các văn bản của Trung ương gồm:

Chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017.

Ngày 11/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2481/UBND-NNMT về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017.

Ban hành Kế hoạch triển khai vận động xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 854/QĐ-UBND, ngày 10/4/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai vận động xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2016 và phương hướng năm 2017

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 82/BC-UBND, ngày 12/4/2017 về kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm Y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Triển khai Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2507/UBND-KGVX, nhằm thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, về việc quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn huyện Ea H’leo

Ngày 30/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn huyện Cư M’gar

Ngày 30/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn huyện Krông Pắc

Ngày 30/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này