Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Trường THCS Lý Tự Trọng

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3552/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Trường THCS Lý Tự Trọng.

Phê duyệt tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở HĐND-UBND phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Ngày 1/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của HĐND-UBND phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Quyết định về  việc phê duyệt lại giá bán tài sản gỗ Thủy tùng nhóm IA do bán đấu giá không thành

Ngày 1/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3574/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại bán tài sản gỗ Thủy tùng (thông nước) nhóm IA do bán đấu giá không thành.

Không tuyển dụng mới đối với số lượng viên chức đã tinh giản

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9689/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh về việc không tuyển dụng mới đối với số lượng viên chức đã tinh giản.

Triển khai thực hiện Thông báo số 1017-TB/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 01/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9749/UBND-TH, gửi các Sở Nội vụ, Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1017-TB/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 01/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9765/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý kiến nghị của UBND các huyện: Krông Ana, Krông Pắc, M’Drắk liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9766/UBND-NNMT ngày 01/12/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý kiến nghị của UBND các huyện: Krông Ana, Krông Pắc, M’Drắk liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.

Rà soát mức giá điện năng dư của các nhà máy thủy điện

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9767/UBND-CN ngày 02/12/2016, gửi Sở Công Thương về việc rà soát mức giá điện năng dư của các nhà máy thủy điện.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3578/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ.

Triển khai Công văn số 4625/LĐTBXH - ATLĐ của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 02/12/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 9772/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 4625/LĐTBXH – ATLĐ ngày 17/11/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Quyết định thu hồi 1.500 m2 đất tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar của Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Cao su Đắk Lắk – Nông trường Cao su Phú Xuân

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3565/QĐ- UBND về việc thu hồi 1.500 m2 đất tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar của Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Cao su Đắk Lắk – Nông trường Cao su Phú Xuân; giao 1.500 m2 đất nêu trên cho UBND huyện Cư M’gar quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật hiện hành.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Quảng trường trung tâm huyện Ea Súp

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3229b/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Quảng trường trung tâm huyện Ea Súp (giai đoạn 1)

Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2983/QĐ- UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3567/QĐ - UBND về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2983/QĐ- UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình quản lý nhà ở công vụ

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9777/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 2511/BXD- QLN ngày 09/11/2016 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình quản lý nhà ở công vụ.

Triển khai Nghị định số 154/2016/NĐ- CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9717/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh về triển khai Nghị định số 154/2016/NĐ- CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Triển khai Quyết định số 1534/QĐ- LĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 29/11/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 9680/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 1534/QĐ- LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030"

Triển khai Quyết định số 2188/QĐ- TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 01/12/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 9727/UBND- KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 2188/QĐ- TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV.

Chủ trương cho Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình khảo sát, lập dự án đề xuất dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại huyện Ea Súp

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9732/UBND - TH gửi Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND huyện Ea Súp về xét đề nghị của Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, tại Công văn số 112/CV- XTNB ngày 01/12/2016 về việc đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Đắkk Lắk.

Triển khai Quyết định số 2115/QĐ- TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/11/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 9650/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 2115/QĐ- TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3561/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Công trình: Đường Đông Tây (địa bàn phường Tân Lập, đợt 2); Công trình: Khu R2 Ngô Quyền phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8, đoạn Km0+00 – Km6+150 (hạng mục: Cửa xả số 3, gói thầu 2A), thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này