Phê duyệt khoản viện trợ nâng cao năng lực quản lý và giám sát ca bệnh sốt rét của khu vực y tế tư nhân trong công tác loại trừ sốt rét tại Việt Nam – tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực quản lý và giám sát ca bệnh sốt rét của khu vực y tế tư nhân trong công tác loại trừ sốt rét tại Việt Nam – tỉnh Đắk Lắk” do Tổ chức PSI (Dịch vụ dân số quốc tế - Hoa Kỳ) tài trợ.

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5143/UBND-TH, gửi UBND huyện Krông Ana về việc xử lý Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 18/5/2016 của UBND huyện Krông Ana về việc xin hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng tuyến đường bê tông xi măng liên buôn Tơ Lơ đi buôn Cuắh và tuyến đường chính nội buôn Cuắh thuộc xã Ea Na – huyện Krông Ana bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đợt 2/2016, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5082/UBND-TH, gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc thực hiện Công văn số 146-CV/UBKTTU ngày 23/6/2016 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc cử cán bộ tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5130/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Ea H’leo về việc xử lý Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 15/6/2016 của UBND huyện Ea H’leo đề nghị cho chủ trương xử lý 7,270 m3 gốc và rễ cây Thủy tùng thuộc nhóm IA thu gom tại khu vực hồ xã Ea Răl, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5088/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng và UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 1065/SXD-QLXD ngày 08/6/2016 của Sở Xây dựng về việc chủ trương láng nền xi măng khu đất trống trên đường Nguyễn Tất Thành, tiếp giáp trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk.

Cho phép sử dụng địa danh Cư Kuin để đăng ký nhãn hiệu

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5061/UBND-KT gửi UBND huyện Cư Kuin, Sở Khoa học và Công nghệ về xử lý Công văn số 333/SKHCN-CNg ngày 24/6/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ, về việc đề nghị cho phép UBND huyện Cư Kuin sử dụng địa danh Cư Kuin để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Hồ tiêu Cư Kuin”.

Góp ý kiến văn bản chỉ đạo thực hiện Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5157/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về xét Tờ trình số 117/TTr-SGDĐT, ngày 16/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh ban hành Công văn hướng dẫn Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra và điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Da- Giầy Việt Nam

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5062/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 5610/BCT-CNN ngày 22/6/2016 của Bộ Công Thương về việc báo cáo phục vụ công tác kiểm tra và điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Da- Giầy Việt Nam.

Góp ý kiến dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5120/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 5064/VPCP-KTTH, ngày 22/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tiến độ dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước.

Triển khai Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT, ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5123/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT, ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5072/UBND-TH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc UBND tỉnh Đắk Lắk nhận được Công văn số 4510/BKHĐT-TH ngày 10/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý 02 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020.

Xây dựng tuyến đường nối từ xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar đến xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-TH gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 6960/BGTVT-KHĐT ngày 20/6/2016 về việc xây dựng tuyến đường nối từ xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar đi xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc.

Lập danh sách các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang tham gia hoạt động bán lẻ tại thị trường Việt Nam

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5092/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 5619/BCT-TTB ngày 23/6/2016 của Bộ Công Thương về việc lập danh sách các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang tham gia hoạt động bán lẻ tại thị trường Việt Nam.

Góp ý Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5113/UBND-NC gửi Thanh tra tỉnh; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Công văn số 1606/TTCP-VPC, ngày 24/6/2016 của Thanh tra Chính phủ, về việc xin ý kiến góp ý đối với Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Góp ý kiến dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5119/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 8445/BTC-CĐKT, ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ.

Chủ trương lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao Y Wang - Lê Duẩn và Võ Văn Kiệt - Tố Hữu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5100/UBND-CN, gửi các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc xét công văn số 1573/STC-QLNS ngày 17/6/2016 của Sở Tài chính, Công văn số 545/SGTVT-GT ngày 29/4/2016 và Công văn số 425/SGTVT-GT ngày 08/4/2016 của Sở Giao thông vận tải, về việc đề nghị chủ trương đầu tư một số cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bố trí vốn khảo sát bổ sung để hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Ea H’leo 1.

Ngày 29/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5052/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Công văn số 1119/SNN-KHTC ngày 08/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị bố trí vốn hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Ea H’leo 1, huyện Ea H’leo, để kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán.

Hỗ trợ Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5085/UBND-CN, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng về việc hỗ trợ Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5087/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Cư Kuin, về việc xét Công văn số 1143/SXD-QLN ngày 20/6/2016 của Sở Xây dựng về việc gia hạn hợp đồng thuê nhà công vụ để làm trụ sở làm việc tạm thời của các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện Cư Kuin.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5081/UBND-TH, gửi Công ty TNHH Thành Luân về việc xử lý công văn số 1092/SKHĐT-XTĐT ngày 16/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc đề xuất dự án Khu văn hóa đa năng Thành Luân - Ban Mê của Công ty TNHH Thành Luân, địa chỉ tại số 140/11 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này