Đảm bảo hệ thống an toàn giao thông đoạn tuyến Km3+389,90 đến Km3+500 Tỉnh lộ 5

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7901/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về xét Công văn số 1506/SGTVT - KCHT ngày 26/9/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc quy mô xây dựng Tỉnh lộ 5, đoạn Km3+389,90 đến Km3+500.

Gia hạn thời gian thi công công trình Mở rộng, nâng cấp đường Âu Cơ – Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7900/UBND-CN gửi UBND huyện Ea Súp về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 1880/SKHĐT-ĐTG ngày 23/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian hợp đồng 02 gói thầu xây lắp thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp đường Âu Cơ – Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp; nguyên nhân chậm tiến độ do điều chỉnh thiết kế, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và vốn bố trí không đảm bảo.

Tham mưu xử lý các văn bản

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7926/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xử lý các văn bản:

Đề nghị giải quyết các tồn tại, bất cập trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7903/UBND-CN gửi Bộ Giao thông vận tải về việc UBND tỉnh nhận báo cáo số 217/BC-SGTVT ngày 21/9/2016 của Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk về một số tồn tại, bất cập trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khảo sát, lập dự án đầu tư mới của DN tư nhân Phan Hồng và DN tư nhân Phan Thuấn

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7899/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Doanh nghiệp tư nhân Phan Hồng và Doanh nghiệp tư nhân Phan Thuấn về xét Công văn số 1869/SNN-KL ngày 19/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị cho chủ trương khảo sát, lập dự án đầu tư phát triển nông lâm nghiệp.

Thực hiện Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để trồng bưởi, gừng và hoa quả nhiệt đới Tây Nguyên

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7923/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Krông Pắc, Công ty TNHH Tư vấn và phát triển nông sản – BATO về xét Công văn số 1862/SNN-KHTC ngày 19/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về thực hiện Công văn số 5693/UBND-NNMT ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh về Dự án khu nông nghiệp lõi ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Tư vấn và phát triển nông sản – BATO tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắc.

Xử lý đơn của các hộ dân phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7908/UBND-NNMT gửi Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc UBND tỉnh nhận được Đơn của các hộ dân cùng trú tại khối 9, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột về khiếu nại giá đền bù về đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều chỉnh, bổ sung kinh phí nguồn vốn hỗ trợ để thanh toán nợ công trình và đầu tư xây dựng công trình

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7920/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về xử lý Tờ trình số 191/TTr- UBND ngày 23/9/2016 của UBND huyện Lắk về việc xin, điều chỉnh, bổ sung kinh phí nguồn vốn hỗ trợ để thanh toán nợ công trình và đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, nước phân tán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Xin bố trí kinh phí để thực hiện Đề án 755

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7921/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về xử lý Tờ trình số 188/TTr- UBND ngày 20/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về việc xin bố trí kinh phí để thực hiện Đề án 755.

Triển khai thực hiện Đề án 755

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7919/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về xử lý Công văn số 670/UBND-DT của UBND huyện Ea Kar về việc triển khai thực hiện Chương trình 755.

Đề nghị công nhận bổ sung thôn, buôn đặc biệt khó khăn và điều chỉnh xã thuộc vùng dân tộc và miền núi năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 04/10 UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình gửi Ủy ban Dân tộc về đề nghị công nhận bổ sung thôn, buôn đặc biệt khó khăn và điều chỉnh xã thuộc vùng dân tộc và miền núi năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất và chi phí thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Hợp tác xã Vận tải cơ giới Tân Lập

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 05/10/2016, về việc phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất và chi phí thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Hợp tác xã Vận tải cơ giới Tân Lập tại thị trấn Ea Đăng, huyện Ea H’leo để xây dựng Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp huyện Ea H’leo.

Đề nghị bổ sung vốn thực hiện Chương trình 135, năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 03/10/2016, về việc đề nghị bổ sung vốn thực hiện Chương trình 135, năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Thiết kế cơ sở dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, hạng mục: Nhà làm việc trung tâm, nhà ở cán bộ, viên chức, lao động trung tâm và hạ tầng kỹ thuật

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 04/10/2016, về việc phê duyệt Thiết kế cơ sở dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, hạng mục: Nhà làm việc trung tâm, nhà ở cán bộ, viên chức, lao động trung tâm và hạ tầng kỹ thuật.

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 04/10/2016, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Xây dựng cầu mới tại Km4+157,70 và tường hộ lan mềm phạm vi từ Km7+500 ÷ Km7+950 thuộc Dự án đường giao thông liên huyện Ea Kar đi M’Đrắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 28/9/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Xây dựng cầu mới tại Km4+157,70 và tường hộ lan mềm phạm vi từ Km7+500 ÷ Km7+950 thuộc Dự án đường giao thông liên huyện Ea Kar đi M’Đrắk.

Triển khai Thông tư số 130/2016/TT-BQP ngày 10/9/2016 của Bộ Quốc phòng

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7846/UBND-NC gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 130/2016/TT-BQP ngày 10/9/2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông từ cầu Nước Trong đến buôn Knia, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc (giai đoạn 2)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 28/9/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông từ cầu Nước Trong đến buôn Knia, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc (giai đoạn 2).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Đào tạo, tập huấn về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 29/9/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Đào tạo, tập huấn về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp

Nhằm thực hiện công văn của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp, ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7878/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này