Rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10080/UBND-KGVX, ngày 13/12/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm triển khai công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kết luận của UBND tỉnh về Chương trình lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt thanh niên “Thắp sáng niềm tin vào cuộc sống” năm 2016

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 269/TB-UBND về kết luận của UBND tỉnh về Chương trình lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt thanh niên “Thắp sáng niềm tin vào cuộc sống” năm 2016.

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 350-CV/TG về Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 cho dự án quy hoạch xây dựng vùng dân di cư tự do khu vực Ea Krông, xã Cư San, huyện M’Drắk

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3697/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 cho dự án quy hoạch xây dựng vùng dân di cư tự do khu vực Ea Krông, xã Cư San, huyện M’Drắk

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 3474/QĐ- UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3695/QĐ - UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 3474/QĐ- UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh.

Thẩm định danh sách, dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt I năm 2017

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10097/UBND- TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thẩm định danh sách, dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt I năm 2017.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3690/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh điều chỉnh đoạn Km 1667 + 570 – Km 1738 +148 (Km 607 + 600 – Km 678 + 734 Quốc lộ 14) đoạn qua huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Hạng mục: Phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thi công mương dẫn dòng tại KM 1689 + 772,3 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện Cư M’gar

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10161/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Tờ trình số 341/TTr-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Cư M’gar về đề nghị bổ sung quy hoạch và cho chủ trương xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non từ 3 đến 5 tuổi năm học 2016-2017

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10157/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 21/11/2016 của UBND huyện Krông Năng về đề nghị bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non từ 3 đến 5 tuổi năm học 2016-2017.

Điều chỉnh nhiệm vụ Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10155/UBND-KT, gửi Sở Y tế về việc điều chỉnh nhiệm vụ Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý vấn đề an toàn thực phẩm

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10138/UBND-KGVX gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công an tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn xây dựng cơ bản Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10137/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết vướng mắc nguồn vốn xây dựng cơ bản Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP).

Xây dựng các hạng mục công trình tại Giáo họ Kim Thành, huyện Cư Kuin

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10133/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Cư Kuin, Ban Hành giáo – Giáo họ Kim Thành, địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin về việc xây dựng các hạng mục công trình tại Giáo họ Kim Thành, huyện Cư Kuin.

Dự thảo báo cáo quý IV/2016 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10120/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn hỏa tốc số 10602/VPCP-KGVX về việc gửi báo cáo quý IV/2016 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10105/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’leo, Công ty TNHH xây dựng Vĩnh Hưng Thịnh về việc xét Báo cáo số 131/BC-Cty ngày 15/11/2016 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’leo về việc báo cáo tình hình sắp sếp, đổi mới Công ty theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Bố trí kinh phí từ nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2017-2020.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10100/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp về việc xét Báo cáo số 780/BC-STNMT, ngày 30/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bố trí kinh phí từ nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2017-2020.

Xử lý Công văn số 2144/STNMT-BVMT ngày 18/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10086/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Bệnh viện Tâm thần tỉnh về việc xử lý Công văn số 2144/STNMT-BVMT ngày 18/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh công nghệ xử lý chất thải trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Bệnh viện Tâm thần tỉnh”.

Điều chỉnh thông tin thuốc tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 15/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3706/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin thuốc tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bổ sung dự toán chi năm 2016 cho một số đơn vị.

Ngày 15/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3707/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi năm 2016 cho một số đơn vị.

Quy mô, phạm vi đầu tư (Giai đoạn 1) đường Giải phóng (đoạn từ Hà Huy Tập đến Y Moan Ênuôl), thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10077/UBND-CN, về việc quy mô, phạm vi đầu tư (Giai đoạn 1) đường Giải phóng (đoạn từ Hà Huy Tập đến Y Moan Ênuôl), thành phố Buôn Ma Thuột, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này