Giải quyết đề nghị của Công ty Thái Bình Phát

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4898/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea Súp về việc giải quyết Tờ trình số 54/CV và Tờ trình số 55/CV ngày 01/6/2016 của Công ty Cổ phần địa ốc Thái Bình Phát, về việc xin thay đổi loài cây trồng Dự án và xin gia hạn thực hiện Dự án đến 30/6/2017.

Giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đoàn Kết- Hợp tác xã Kô Siêr

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4899/UBND-NN&MT gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc giải quyết Tờ trình số 18/TTr-ĐK ngày 29/5/2016 của Công ty cổ phần Đoàn Kết- Hợp tác xã nông nghiệp Kô Siêr, về việc xin chủ trương bổ sung bồi thường tài sản, vật kiến trúc và cây trồng sau khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4897/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Công văn số 2772/BGDĐT-NGVBQLCSGD, ngày 10/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Triển khai Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT, ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4929/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT, ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp.

Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4908/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về xử lý Công văn số 227/SKHCN-CS ngày 31/5/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam- Campuchia lần thứ hai

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4911/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc UBND tỉnh nhận được Công hàm số 09/ĐSQ-KT, ngày 10/6/2016 của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về mời tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam- Campuchia lần thứ hai.

Triển khai công tác chuyển tiếp, đăng ký lại Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4701/UBND-KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuyển tiếp, đăng ký lại Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4700/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Cụm công nghiệp Ea Dăh, huyện Krông Năng

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4728/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ 999 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Cụm công nghiệp Ea Dăh, huyện Krông Năng.

Xem xét quá trình khai thác đá thuộc địa phận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4732/UBND-NNMT gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 923/STNMT-KS ngày 10/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về rút ngắn thời gian khai thác tại 02 mỏ đá thuộc địa phận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo.

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4776/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện: Krông Búk, Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột về việc giải phóng mặt bằng các dự án đường Hồ Chí Minh do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4753/UBND-KT gửi Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo về định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2017.

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4781/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về việc phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Ngày 24/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh.

Định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 20/6/2016 về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình Caravan Thư viện 2030

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4914/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Buôn Hồ về xem xét Công văn số 06/6/2016 của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 về việc hỗ trợ chương trình Caravan Thư viện 2030.

Tiếp nhận hỗ trợ của Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4916/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Hội người cao tuổi tỉnh về xem xét Công văn số 928/SYT-KHNVY, ngày 26/5/2016 của Sở Y tế về việc hỗ trợ của Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng và văn bản đề nghị ngày 20/5/2016 của Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng.

Ban hành Chương trình điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016

Ngày 22/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1785/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4864/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 4626/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này