Triển khai nội dung hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Champasak và tỉnh Attapeu- Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7734/KH-UBND nhằm triển khai nội dung hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Champasak và tỉnh Attapeu- Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng hạng mục công trình Chùa Thiện Đức (huyện Krông Ana)

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7915/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Krông Ana, Trụ trì Chùa Thiện Đức về việc xây dựng hạng mục công trình Chùa Thiện Đức (huyện Krông Ana).

Xin hỗ trợ vốn Ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ để đầu  tư dự án đa mục tiêu Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số hạng mục của Hồ Ea Kao.

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7962/UBND-TH gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin hỗ trợ vốn Ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ để đầu tư dự án đa mục tiêu Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số hạng mục của Hồ Ea Kao nhằm đảm bảo yêu cầu cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai văn bản của Bộ Y tế

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7937/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Y tế, gồm:

Tiếp tục thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7964/UBND-TH gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát công tác đấu thầu thuốc 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 204/TB-UBND về việc thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát công tác đấu thầu thuốc 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Thống nhất kinh phí giải phóng mặt bằng để xây dựng Công trình: Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Đắk Lắk

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7945/UBND-NNMT gửi Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thống nhất kinh phí giải phóng mặt bằng để xây dựng Công trình: Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7934/UBND-TH gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính về việc tham mưu bố trí kinh phí xây dựng các công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7928/UBND-TH gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phối hợp trong tham mưu.

Quyết toán kinh phí thực hiện dự án cấp đất sản xuất theo Đề án 755

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7922/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc xử lý Công văn số 841/UBND-DT, ngày 27/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn xin chủ trương cho quyết toán kinh phí thực hiện dự án cấp đất sản xuất theo Đề án 755 tại Tiểu khu 439 xã Krông Na.

Thỏa thuận vị trí đấu nối đường dẫn ra, vào Bến xe khách huyện Lắk với Quốc lộ 27.

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7917/UBND-CN gửi Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận vị trí đấu nối đường dẫn ra, vào Bến xe khách huyện Lắk với Quốc lộ 27.

Xây dựng Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ các Nông, Lâm trường trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7907/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ các Nông, Lâm trường trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1592/QĐ- UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh

Ngày 05/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2918/QĐ- UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1592/QĐ- UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh.

Phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình Dự án phải thu hồi đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cư Kuin

Ngày 05/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2920/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình Dự án phải thu hồi đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cư Kuin.

Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập công trình thủy điện Ea M’Đoal 2 năm 2016

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2910/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập công trình thủy điện Ea M’Đoal 2 năm 2016.

Bán tài sản gắn liền với đất

Ngày 03/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2905/QĐ-UBND về việc bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Trụ sở làm việc của Sở Xây dựng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Rạp chiếu phim Kim Đồng.

Đảm bảo hệ thống an toàn giao thông đoạn tuyến Km3+389,90 đến Km3+500 Tỉnh lộ 5

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7901/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về xét Công văn số 1506/SGTVT - KCHT ngày 26/9/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc quy mô xây dựng Tỉnh lộ 5, đoạn Km3+389,90 đến Km3+500.

Gia hạn thời gian thi công công trình Mở rộng, nâng cấp đường Âu Cơ – Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7900/UBND-CN gửi UBND huyện Ea Súp về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 1880/SKHĐT-ĐTG ngày 23/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian hợp đồng 02 gói thầu xây lắp thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp đường Âu Cơ – Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp; nguyên nhân chậm tiến độ do điều chỉnh thiết kế, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và vốn bố trí không đảm bảo.

Tham mưu xử lý các văn bản

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7926/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xử lý các văn bản:

Đề nghị giải quyết các tồn tại, bất cập trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7903/UBND-CN gửi Bộ Giao thông vận tải về việc UBND tỉnh nhận báo cáo số 217/BC-SGTVT ngày 21/9/2016 của Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk về một số tồn tại, bất cập trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này