Ngày 10/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8093/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8199/UBND-CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.

Triển khai Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 30/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8185/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 30/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hỗ trợ tài sản là nhà, đất, vật kiến trúc và cây trồng thuộc các công trình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8139/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hỗ trợ tài sản là nhà, đất, vật kiến trúc và cây trồng thuộc các công trình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bổ sung kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8126/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin cấp bổ sung kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính để phục vụ công tác thanh, kiểm tra năm 2016.

Cấp kinh phí chi trả trợ cấp đối với công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8125/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 22/TTr-LĐLĐ, ngày 06/10/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc xin cấp kinh phí chi trả trợ cấp đối với công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8117/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng về việc xử lý Công văn số 2167/UBND-QLĐT ngày 30/9/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc xin chủ trương giao Trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý Tờ trình số 203/TTr-UBND, ngày 29/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8114/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Tờ trình số 203/TTr-UBND, ngày 29/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn, về việc xin chủ trương hỗ trợ cây trồng xen trên đất thu hồi để xây dựng công trình: Nhà máy cấp nước huyện Buôn Đôn.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8201/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13789/BTC- CST ngày 30/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Góp ý dự thảo Báo cáo về Kế hoạch hành động về kết nối ba nền kinh tế Campuchia – Lào – Việt Nam

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8189/UBND- TH gửi các Sở ban, ngành thuộc tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh về thực hiện Công văn số 8172/BKHĐT- CLPT ngày 04/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Báo cáo về Kế hoạch hành động về kết nối ba nền kinh tế Campuchia – Lào – Việt Nam.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp thị thực

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8210/UBND- KT gửi Bộ Tài chính, về thực hiện Công văn số 12484/BTC- CST ngày 08/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp thị thực, các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và lệ phí cấp hộ chiếu.

Góp ý dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8184/UBND- CN gửi Bộ Giao thông vận tải, về thực hiện Công văn số 11193/BGTVT- KCHT ngày 26/9/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc tham gia góp ý dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Góp ý dự thảo Nghị định quản lý giá chuyển nhượng

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8202/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 14094/BTC- TCT ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Nghị định quản lý giá chuyển nhượng.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8116/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13359/BTC- CST ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình, phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí sở hữu công nghiệp

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8115/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13350/BTC- CST ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Góp ý dự thảo Thông tư quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG XD NTM

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8119/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13405/BTC- HCSN ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8165/UBND - KT gửi Bộ Tài chính, về thực hiện Công văn số 12050/BTC - CST ngày 30/8/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8133/UBND - KT gửi Bộ Tài chính, về thực hiện Công văn số 12135/BTC - CST ngày 30/8/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, phỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Cảnh báo an toàn mạng
Cảnh báo an toàn mạng (19/10/2016, 08:33)

Ngày 10/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8094/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Cư Kuin về việc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam chi nhánh tại Đà Nẵng có Công văn số 23/CNCERTDN- CB ngày 04/10/2016 cảnh báo Trang Web của UBND huyện Cư Kuin bị tấn công và thay đổi nội dung.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ IX, năm 2016

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2976/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ IX, năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này