Huyện Lắk cần tập trung chỉ đạo cải thiện chỉ số cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế- xã hội (17/06/2024, 13:30)

Ngày 17/6,  Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí Thư Huyện ủy Lắk.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Báo cáo Huyện ủy Lắk cho biết, 6 tháng đầu năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến, các chương trình, dự án trọng điểm được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả; chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao; thông tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn cơ bản được giữ vững, ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp, không có người vượt biên trái phép; công tác giao, nhận quân đạt 100% KH.

Một số chỉ tiêu có chuyển biến tích cực như: Giá trị ngành dịch vụ ước đạt 304 tỷ đồng, đạt 53,59% KH,  tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023; giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 198 tỷ đồng, bằng 50,7% KH; đường giao thông liên xã, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt tỷ lệ 97%, đường liên huyện được nhựa hoặc bê tông hóa đạt 100%, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi chính và kênh mương nội đồng đảm bảo đủ nước tưới ổn định cho 82% diện tích gieo trồng hàng năm. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt 21.000/46.290 triệu đồng, đạt 45,4% kế hoạch;

Đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư Huyện ủy Lắk báo cáo với đoàn công tác

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được huyện củng cố và kiện toàn, toàn huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 3.388 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 42,98%; kết nạp được 46 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 43,39% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao và đạt 36,50% chỉ tiêu của Huyện ủy); hoàn thành 14/15 cuộc kiểm tra; kiểm tra 390 đảng viên, trong đó: Cấp huyện kiểm tra 02 đảng viên, cấp cơ sở kiểm tra 388 đảng viên;

Mặc dù tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm cơ bản đạt được kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra như: Tổng giá trị sản xuất đạt 44,6% KH; thu ngân sách nhà nước đạt 45,4% KH; kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/5/2024 đạt 11,9% KH; kết nạp Đảng viên đạt 43,39% KH.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Huyện ủy Lắk đã kiến nghị Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo một số nhóm nội dung như: Sớm đánh giá và xác định cụ thể nguyên nhân gây ra sạt lở và ngập úng đất của các hộ dân đang canh tác dọc sông Krông Nô thuộc địa phận xã Nam Ka và Ea R’bin huyện Lắk; có chính sách đặc thù cho các xã An toàn khu; các sở, ngành ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng khu du lịch hồ Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào năm 2030; cấp phép khai thác mỏ đất san lấp; bố trí nguồn kinh phí để xây dựng 01 cây cầu qua sông Krông Ana, đoạn Buôn Mliêng, xã Đắk Liêng đi qua xã Du Kmăn huyện Krông Ana để kết nối giao thương; sớm phê duyệt Phương án tổng thể quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc thu hồi từ các lâm trường bàn giao về địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung- Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Lắk đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, cũng như kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay.

Thời gian tới, đề nghị Huyện ủy Lắk tập trung chỉ đạo xây dựng giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính; kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sâu-vùng xa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Quan tâm phát triển đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số; Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm 2024 và từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chỉ tiêu dự báo có khả năng không đạt, chỉ tiêu đạt thấp để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay cho hộ chính sách, triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao đổi một số đề xuất của huyện Lắk 

Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện, của cấp xã; Nghiên cứu xây dựng phương án quy hoạch tổng thể Hồ Lắk và khu vực lân cận làm cơ sở để thu hút các nguồn lực phát triển khu vực Hồ Lắk trở thành khu du lịch quốc gia (như đã xác định tại Quy hoạch tỉnh), nhằm phát huy giá trị về lịch sử, văn hóa, cảnh quan, môi trường, đa dạng sinh học tại khu vực này;

Đồng chí Nguyễn Minh Huấn – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi Trường trao đổi về phối hợp quản lý lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn.

Đồng chí Bạch Văn Mạnh- Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi về lĩnh vực cải thiện chỉ số cải cách hành chính.

Đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện huyện Lắk nằm trong tiểu vùng phía Đông Nam, được xác định là tiểu vùng kinh tế động lực của tỉnh, trung tâm du lịch văn hóa và sinh thái của tỉnh, có vai trò quan trọng về văn hóa và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản, các sản phầm về lúa gạo...

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lắk lần thứ xv, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030;

Trong 20 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra có 09 nhóm chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và đạt tiến độ, trong đó có một số chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra, như: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân ước giảm 4,34%, đạt 145% KH; Tạo việc làm cho lao động nông thôn hàng năm 2020 - 2023 trên 1.750 lao động, đạt 116% KH; Đảng bộ huyện 4 năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ năm 2020 - 2023.

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready