Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 (13/01/2015, 08:58)
Theo đó, mục tiêu chính của Kế hoạch nhằm “Đẩy mạnh CCHC trong từng cơ quan, đơn vị hướng đến trọng tâm là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Cụ thể, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng pháp luật, thống nhất, có tính khả thi cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện các thể chế; cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, công khai, minh bạch; hoàn thiện xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng và bố trí sử dụng công chức, viên chức đúng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ và chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho sự phát triển của tỉnh; xây dựng các cơ chế, chính sách tài chính theo hướng phân cấp mạnh hơn, rõ ràng, công khai, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách Nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, giá và các hoạt động dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; 100% cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và thực hiện công bố theo quy định; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; tổ chức kiểm tra việc thực hiện CCHC trên 30% Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn…

Nhiệm vụ công tác CCHC bao gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; tổ chức chỉ đạo, điều hành…

Xem chi tiết tại đây

Minh Huệ

Ứng dụng CNTT vào CCHC Ứng dụng CNTT vào CCHC

Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

 

Phỏng vấn: Hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

Huyện Lắk: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút đầu tư

 

Chỉ số PAPI – Thước đo hiệu quả công tác quản lý, điều hành 

 

Ứng dụng công nghệ số trong thời kỳ đẩy mạnh cuộc cách mạng lần thứ tư
Thành phố Buôn Ma Thuột tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại vì nhân dân phục vụ 
Huyện Buôn Đôn tập trung khắc phục tồn tại hạn chế trong cải cách hành chính

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk hướng tới mục tiêu “5 tại chỗ” 

 

 

 

 
Tỉnh Đắk Lắk tiến tới sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông
Hội thi Ứng dụng CNTT năm 2016
Triển khai xây dựng mô hình điểm về Chính quyền điện tử tại TP.Buôn Ma Thuột
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang