Triển khai Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ (21/05/2019, 10:21)

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3874/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ  về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ.

Ảnh minh họa - Internet

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với​ việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Kế hoạch gồm các nội dung chính như: Hoàn thiện các quy định về văn hóa công vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ. Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, sửa đổi các quy định có liên quan đến văn hóa công vụ theo thẩm quyền trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ phù hợp với đặc thù trong các hoạt động của địa phương. Nghiên cứu sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy tắc ứng xử hiện hành phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ…

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại khoản 5, mục III Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2019.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nội dung Quyết định số 319/QĐ-BNV và chủ động theo dõi, triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết tại đây.

BBT

Ứng dụng CNTT vào CCHC Ứng dụng CNTT vào CCHC

Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

 
Tỉnh Đắk Lắk tiến tới sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông
Hội thi Ứng dụng CNTT năm 2016
Triển khai xây dựng mô hình điểm về Chính quyền điện tử tại TP.Buôn Ma Thuột
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này