Tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 3.

Cải thiện chỉ số PAPI của Đắk Lắk: Hướng mạnh về người dân và chính quyền cơ sở

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) được xem là công cụ phản ánh tiếng nói chung của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Muốn cải thiện chỉ số PAPI, bên cạnh việc duy trì, phát huy những chỉ số đạt điểm cao, Đắk Lắk cần triển khai các giải pháp hướng mạnh về cấp cơ sở để cải thiện những chỉ số còn thấp một cách hiệu quả thực chất và bền vững hơn. Đó là khuyến cáo của các chuyên gia, cơ quan chức năng thực hiện theo dõi chỉ số này trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử

Ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. Để triển khai các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xảy ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, tỉnh) ưu tiên triển khai một số nội dung sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cung cấp hồ sơ mức độ 3,4

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho đến hết quý I-2020, Sở tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, loại bỏ thông tin, giấy tờ không cần thiết trong thành phần hồ sơ đối với thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3,4. Kết quả tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dangkykinhdoanh.gov.vn 1.626 hồ sơ /7.306 hồ sơ. Trong đó, 939 hồ sơ tiếp nhận và trả kết mức độ 3, có 687 hồ sơ mức độ 4.

Năm 2020 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại 12 đơn vị, địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 5 Sở, ngành và 07 địa phương sẽ được kiểm tra trực tiếp gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Ea H’leo; UBND thị xã Buôn Hồ; UBND huyện Krông Pắc; UBND huyện Lắk; UBND huyện Buôn Đôn.

Huyện Krông Năng đẩy mạnh thi hành Luật giao dịch điện tử

Theo đánh giá của UBND huyện Krông Năng, hằng năm triển khai Luật giao dịch điện tử, huyện đã ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT gắn nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thiện kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin. Hiện nay 100% văn bản chỉ đạo của UBND huyện đều thực hiện ký số trên văn bản điện tử qua Hệ thống iDesk. Tỷ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt trên 98% (trừ các văn bản mật).

Tiếp tục rà soát TTHC đăng ký trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở, ngành, địa phương toàn tỉnh rà soát TTHC đăng ký trực tuyến mức độ 3,4, đồng thời tuyên truyền cho người dân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.daklak.gov.vn).

UBND huyện Krông Pắc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Krông Pắc đã ban hành Kế hoạch triển khai, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Huyện Krông Năng tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Sáng 8/5, UBND huyện Krông Năng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030.

UBND huyện Krông Năng đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính

Theo đánh giá nhiệm vụ CCHC của UBND huyện Krông Năng giai đoạn 2011-2020, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện đã được quan tâm triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ứng dụng CNTT vào CCHC Ứng dụng CNTT vào CCHC

Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

 

Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số

 

Đắk Lắk thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong năm 2022

 

Công bố Hệ thống hoá đơn điện tử toàn quốc

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022

Huyện Krông Pắc tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021

 

Tiểu phẩm Chì và Chài

 

Tiểu phẩm Chuyện Ama Lâm muốn làm Giám đốc

 

Tiểu phẩm Một lần đến cơ quan thuế

 

 

Tiểu phẩm Từ sự tắc trách

 

Tiểu phẩm Cùng chung tay

 

 

Tiểu phẩm Niềm vui cải cách hành chính

 

 

Tiểu phẩm Công chức thời @

 

 

Tiểu phẩm Đạo đức công vụ vì nền hành chính văn minh

 

Tiểu phẩm Công tác ISO trong cải cách hành chính công thời công nghệ 4.0

Tiểu phẩm Cải cách hành chính thời kỳ COVID-19

 

Tiểu phẩm Đến Lịch sự - Văn Minh, Đón ân cần – Chuẩn mực

 

Tiểu phẩm Hết đường chối cãi

 

 

Tiểu phẩm Bây giờ thì tôi đã hiểu

 

 

Tiểu phẩm Cán bộ phải là công bộc của dân

 

 

Tiểu phẩm “Thước đo cải cách hành chính”

 

Tiểu phẩm “Chung tay”

 

Tiểu phẩm ​“ Nhanh gọn- Hiệu quả - Vừa lòng dân”

 

Tiểu phẩm “ Nhanh và gọn”

 

Tiểu phẩm “Voi đi làm thủ tục hành chính”

 

 Tiểu phẩm “Tuyên truyền hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC”

 

 

Tiểu phẩm ​“Mô hình ba hơn”

 

 

Tiểu phẩm “Chuyện nhà A Mí Ni”

​Tiểu phẩm “Ưng cái bụng rồi”

 

 

Xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc

 

Huyện Krông Năng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

Phỏng vấn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp

 

 

Huyện M’Drắk: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

 

 

Hội thảo chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Đắk Lắk

 

 

 

Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa huyện Krông Năng và VNPT Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025

Phỏng vấn: Hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

 

Huyện Lắk: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút đầu tư

 

Chỉ số PAPI – Thước đo hiệu quả công tác quản lý, điều hành 

 

Ứng dụng công nghệ số trong thời kỳ đẩy mạnh cuộc cách mạng lần thứ tư
Thành phố Buôn Ma Thuột tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại vì nhân dân phục vụ 
Huyện Buôn Đôn tập trung khắc phục tồn tại hạn chế trong cải cách hành chính

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk hướng tới mục tiêu “5 tại chỗ” 

 

 

 

 
Tỉnh Đắk Lắk tiến tới sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông
Hội thi Ứng dụng CNTT năm 2016
Triển khai xây dựng mô hình điểm về Chính quyền điện tử tại TP.Buôn Ma Thuột
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang