Tập trung rà soát, cắt giảm TTHC không cần thiết

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) theo phạm vi quản lý hoặc thực hiện để cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm những TTHC không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016.

Theo quy định tại khoản 1 của các Điều 1, Điều 2 và Điều 5 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì “Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước”

Ngày 28/12/2016 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 về Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ban hành Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3845/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3780/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3711/QĐ-UBND, ngày 15/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Ngày 8/12, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 518/KH-VPUBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch, từ đó có thái độ tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp đánh giá hoạt động của Ban 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 258/TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tại cuộc họp đánh giá hoạt động của Ban 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.

Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh

Ngày 05/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9823/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 239/TB-UBND về kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2016 tại các Sở, ban ngành, thời gian kiểm tra từ tháng 01/2015 đến tháng 7/2016.

Ứng dụng CNTT vào CCHC Ứng dụng CNTT vào CCHC

Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

 
Tỉnh Đắk Lắk tiến tới sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông
Hội thi Ứng dụng CNTT năm 2016
Triển khai xây dựng mô hình điểm về Chính quyền điện tử tại TP.Buôn Ma Thuột
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này