Triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN”

Ngày 31/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5995/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 9550/BTC-KBNN 18/7/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN”.

Tăng cường huy động vốn để cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5846/UBND-KT về việc tăng cường huy động vốn để cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh về công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương và cấp cơ sở năm 2017.

Ngày 24/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 144/TB-UBND về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh tại Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương và cấp cơ sở năm 2017.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án thành phần vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Năng

Ngày 28/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Đắk Lắk (vay vốn KfW) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Năng.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 88/TTr-UBND gửi Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Phương án ứng phó thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Phương án số 5913/PA-UBND nhằm ứng phó thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Danh mục kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5947/UBND-TH gửi Sở Ngoại vụ về việc danh mục kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018

Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5790/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 9636/BTC-NSNN, ngày 19/7/2017 của Bộ Tài chính về số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 – 2020.

Tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5865/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, gồm các văn bản:

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5911/UBND-NNMT về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này