Đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Ngày 01/8, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước của tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-BCĐ để đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Tăng cường xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu.

Ngày 3/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 192/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình của Tỉnh ủy về chủ trương, giải pháp, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công.

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1983/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07/NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị và Chương trình số 12-CTr/TU ngày 24/4/2017 của Tỉnh ủy về chủ trương, giải pháp, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 190/BC-UBND, ngày 02/8/2017 về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017 và xây dựng dự toán NSNN năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk.

Đề nghị cho phép khảo sát, lập dự án đầu tư trồng ngô công nghệ cao kết hợp bảo vệ và phát triển rừng của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Song Phú

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5943/UBND-NNMT, ngày 28/7/2017 về việc đề nghị cho phép khảo sát, lập dự án đầu tư trồng ngô công nghệ cao kết hợp bảo vệ và phát triển rừng của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Song Phú.

Triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN”

Ngày 31/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5995/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 9550/BTC-KBNN 18/7/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN”.

Tăng cường huy động vốn để cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5846/UBND-KT về việc tăng cường huy động vốn để cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh về công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương và cấp cơ sở năm 2017.

Ngày 24/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 144/TB-UBND về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh tại Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương và cấp cơ sở năm 2017.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án thành phần vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Năng

Ngày 28/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Đắk Lắk (vay vốn KfW) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Năng.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 88/TTr-UBND gửi Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này