Nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (27/07/2017, 08:52)
Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể tại Thông tư 10/2017/TT-BKHCN.

Ảnh minh họa

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần sau: 1- Cơ sở dữ liệu về Tổ chức khoa học và công nghệ; 2- Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 3- Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 4- Cơ sở dữ liệu về Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học; 5- Cơ sở dữ liệu Thống kê khoa học và công nghệ; 6- Cơ sở dữ liệu Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; 7- Cơ sở dữ liệu Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế giới; 8- Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 9- Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ; 10- Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ là nguồn thông tin chính thức phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách về khoa học và công nghệ của quốc gia, bộ, ngành và địa phương, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

“Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ” là tập hợp thông tin về tiềm lực và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quốc gia, được xây dựng, duy trì và phát triển nhằm cung cấp dữ liệu và thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về khoa học và công nghệ.

Theo Thông tư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được xây dựng, quản lý theo nguyên tắc tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên cơ sở phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Thông tư nêu rõ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và lưu trữ lâu dài, đúng mục đích, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu. Bảo đảm quyền của các tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn áp dụng

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phải bảo đảm phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật; tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin và khả năng mở rộng các trường dữ liệu trong thiết kế hệ thống và phần mềm ứng dụng. Thiết kế cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phải bảo đảm việc mở rộng và phát triển.

Thông tư nêu rõ, kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương) và huy động từ các nguồn kinh phí khác.

Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ bao gồm: Đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; bảo đảm vận hành hệ thống mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo quốc gia phục vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; thu thập, xử lý, cập nhật, tích hợp thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin.

Các bộ, ngành, địa phương cân đối, bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán hằng năm của mình bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/8/2017.

Theo chinhphu.vn

Xem tất cả
Triển khai hiệu quả Dự án hỗ trợ kỹ thuật “An toàn Đập Việt Nam – New Zealand Pha 3” tại Đắk Lắk

Ngày 26/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả giai đoạn khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật “An toàn Đập Việt Nam – New Zealand Pha 3”. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ được tài trợ xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du công trình thủy lợi Ea Súp với nhiều kịch bản vận hành khác nhau và tập huấn cho tổ chức, cá nhân khai thác công thủy lợi về công tác quản lý vận hành hồ chứa.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready