Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020” của tỉnh (06/10/2016, 14:06)

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020” của tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020” của tỉnh Đắk Lắk như sau:

Ban Chỉ đạo Đề án 124 do Ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng Ban; Ông Miên Klơng, Giám đốc Sở Nội vụ, làm Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Từ Thái Giang, Giám đốc Sở Tài chính, làm Phó Trưởng Ban và 26 Ủy viên là Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan của tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tổ giúp việc do Ông Nguyễn Kính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm Tổ trưởng; và 04 Tổ phó và 07 Tổ viên là các Trưởng, Phó phòng liên quan của tỉnh.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh theo Đề án của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh đã được phê duyệt.

Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã từng năm; Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; Theo dõi, kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch theo Đề án, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm cho UBND tỉnh và các Bộ, ngành liên quan theo quy định.

Nhiệm vụ của Tổ giúp việc chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo và có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chí đạo thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ để đóng dấu ban hành các văn bản trong quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Ban Chỉ đạo định kỳ họp một lần vào cuối năm, họp đột xuất do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án 124 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020” của tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên  Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020”.

Nội dung chi tiết tại đây.

BBT

Các tin khác
Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này