Triển khai Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng chính phủ và Chỉ thị 50-CT/TU ngày 03/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6988/UBND-KGVX gửi Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 03/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Đắk Lắk đề xuất nâng cấp 3 tuyến quốc lộ bằng vốn đầu tư công

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk liên quan việc bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng QL26, QL27 và QL29.

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7007/UBND-KGVX về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Triển khai Chương trình số 43-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1772/QĐ-UBND, ngày 6/8/2020 về việc triển khai Chương trình số 43-CTr/TU, ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 118-HD/BTGTU, ngày 6/8/2020 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

Lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu viết về điển hình “Dân vận khéo” trong năm 2020 để tham dự Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2018-2020

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa có Công văn số 949-CV/BDVTU về việc lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu viết về điển hình “Dân vận khéo” trong năm 2020 để tham dự Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2018-2020.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 6798/KH-UBND ngày 04/8/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới" giai đoạn 2020-2025; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

Đắk Lắk ban hành Kế hoạch truyền thông dân số đến năm 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông dân số đến năm 2030. Theo đó, tỉnh đề ra các mục tiêu như sau:

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 90/TB-VPUBND, ngày 3/8/2020 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh (Ban chỉ đạo 1394).

Phương hướng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020

Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh (Ban chỉ đạo 1394) vừa có Báo cáo số 108/BC-BCĐ về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 1394 trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Phối hợp tham mưu thực hiện nghiêm túc công tác cách ly tại nhà và tập trung phòng chống COVID-19

Thực hiện Công văn số 6526/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế vừa ban hành công văn về việc “Phối hợp tham mưu thực hiện nghiêm túc công tác cách ly tại nhà và tập trung phòng chống COVID-19” gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, công văn yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện như sau:

Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6774/UBND-KGVX ngày 3/8/2020 về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6074/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 12/3/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Công văn số 1074/STTTT-TTBCXB ngày 02/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND huyện Krông Ana đã có văn bản triển khai việc tuyên truyền ứng dụng Bluezone để phòng chống dịch bệnh Covid-19, nội dung như sau:

Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường và cực đoan, công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và góp phần giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai gửi các đơn vị và địa phương. Nội dung như sau:

Tập trung rà soát, phân loại học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đơn vị vừa có đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo việc rà soát, phân loại học sinh dự thi và các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và bạch hầu tại địa phương.

Triển khai tuyên truyền Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 6779/KH-UBND ngày 03/8/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc; Nội dung tham khảo tại Kế hoạch số 6779/KH-UBND, ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh để các đơn vị nghiên cứu tuyên truyền.

UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở, ngành triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch số 10762/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP (gọi tắt là Kế hoạch số 10762/KH-UBND) và Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18/02/2020 của Bộ Tư pháp về đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) tiếp tục quán triệt các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Kế hoạch số 10762/KH-UBND để tập trung thực hiện các công việc sau đây:

Huy động hơn 130 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế  khối lực lượng vũ trang hỗ trợ phòng, chống Covid-19

Tỉnh Đắk Lắk chính thức huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cùng với Sở Y tế, công an và các cơ quan, ban ngành kích hoạt hai điểm tiếp nhận cách ly công dân tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột. Hai điểm cách ly công dân tập trung gồm: Ký túc xá Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk và Ký túc xá Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh Trường Đại học Tây Nguyên.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này