Kế hoạch giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2021

Ngày 26/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 405/KH-HĐND về việc giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2021.

Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Cư Kuin trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh huyện và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Cư Kuin

Ngày 26/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Cư Kuin trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh huyện và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Cư Kuin.

Quyết định ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

Ngày 26/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Quyết định Tổ chức lại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành Bệnh viện Phổi Đắk Lắk

Ngày 26/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1919/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành Bệnh viện Phổi Đắk Lắk.

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, được ban hành kèm theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

Ngày 25/8/2022, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh ban hành Quyết định số 93/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 14)

Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1892/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động quay trở lại thị trường lao động làm việc tại Công ty Cổ phần bao bì Đại Lục - Chi nhánh Đắk Lắk, địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau .

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung, Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung, Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7220/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao.

Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023 – 2025.

Sở Công Thương ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2022

Sở Công Thương vừa ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2022.

Hội thảo về Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Sở Nội vụ vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về chủ trương tổ chức Hội thảo về Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Triển khai Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 22/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7097/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 21/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, gồm các ông (bà) có tên như sau.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7053/UBND-TH về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia quảng bá văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch phục dựng nghi lễ kết nghĩa anh em của người M’nông và biểu diễn văn hóa cồng chiêng với chủ đề “Vũ khúc hữu nghị” để phục vụ ghi hình tư liệu về văn hóa cồng chiêng trong khuôn khổ Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do JBCIA, Hàn Quốc tài trợ.

Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7101/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 572/QĐ-BNV ngày 22/7/2022 của Bộ Nội vụ

Ngày 22/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7089/UBND-NC gửi Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) về việc triển khai Quyết định số 572/QĐ-BNV ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nội vụ ban hành Khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://dinhvixeoto.vn/,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng nhận fda, ISO 9001

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang