Tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh có Công văn số 9247/UBND-NC về việc tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Đôn đốc trả lời và công khai kết quả trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIV

Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9234/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đôn đốc trả lời và công khai kết quả trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIV.

Liên thông tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến và phần mềm quản lý chuyên ngành với hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh (iGate)

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9210/UBND-KGVX về việc Liên thông tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến và phần mềm quản lý chuyên ngành với hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh (iGate).

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9224/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai Báo cáo số 464/BC-UBATGTQG, ngày 17/10/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2018.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 442/KH-UBATGTQG, ngày 05/10/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9235/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 442/KH-UBATGTQG, ngày 05/10/2018 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2018.

Hướng dẫn nghiệm thu sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và danh sách địa bàn điều tra.

Ngày 17/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9030/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 08/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 05/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc hướng dẫn nghiệm thu sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và danh sách địa bàn điều tra.

Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019.

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9037/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019.

Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn.

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9044/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 44/BCĐLNKT-VP ngày 05/10/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8923/UBND-KGVX, ngày 15/10/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2653/QĐ-UBND, ngày 17/10/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP, ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 21/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thông báo về việc tổ chức Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Sở Công Thương thông báo đến quý đơn vị biết về Chương trình Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 và các tiêu chí lựa chọn để các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia tổ chức.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 23/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài đến Tỉnh lộ 5).

6 mẫu biểu trưng xuất sắc nhất được lựa chọn tại Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Theo kết quả công bố ban đầu từ Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Ban Giám khảo đã thống nhất chọn ra được 6 mẫu biểu trưng xuất sắc nhất để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt lựa chọn và trao giải trong tuần tháng 11/2018.

Kể từ tháng 10/2018 Chương trình biểu diễn cồng chiêng sẽ tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, triển khai Công văn số 8486/UBND-KGVX ngày 3/10/2018 của UBND tỉnh về thay đổi địa điểm tổ chức Chương trình biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch và nhân dân địa phương, sắp tới hoạt động văn hóa này sẽ được thay đổi địa điểm tổ chức từ Khu di tích Biệt Điện Bảo Đại số 04 Y Ngông đến Trung tâm Văn hóa tỉnh, 02 Hùng Vương, TP. Buôn Ma Thuột.

Gửi hồ sơ đăng ký đảm nhận nội dung Chương trình khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 1987/SVHTTDL-QLVH về việc gửi hồ sơ đăng ký đảm nhận nội dung Chương trình khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019.

Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp thực hiện nội dung Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 19/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2683/QĐ- UBND về việc phê duyệt Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp thực hiện nội dung Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9114/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 5052/BNV- ĐT ngày 11/10/2018 của Bộ Nội vụ về thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng

Ngày 19/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2682/QĐ- UBND về công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2018

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 295/BC-UBND, ngày 19/10/2018 về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2018, những công tác trọng tâm chỉ đạo, điều hành 3 tháng cuối năm 2018.

Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2018, định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2675/QĐ-UBND, ngày 19/10/2018 về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2018, định hướng đến năm 2020.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này