Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 484/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk.

Thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách Nhà nước

Ngày 05/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Thay đổi thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 01/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị 03/CT-UBND về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo về việc đăng ký cấp các loại thẻ để phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 44/TB-VPUBND, ngày 5/3/2019 về việc đăng ký cấp các loại thẻ: Ban Tổ chức, VIP, Khách mời, An ninh, Phục vụ, Phiếu thưởng thức cà phê; Bảng xe ưu tiên A, B để phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2019

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1565/UBND-KGVX về việc chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2019.

Báo cáo công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1534/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 301/BXD-QLN ngày 20/02/2019 của Bộ Xây dựng về báo cáo công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư các Tiển dự án thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên.

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1545/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 920/BNN-XD về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư các Tiểu dự án thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên vay vốn ADB.

Triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1552/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018.

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1604/UBND-KGVX về việc Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018.

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND, ngày 28/02/2019 về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1546/UBND – KGVX gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 555/BNV-CTTN ngày 01/02/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019.

Thành lập Hội Cây ăn quả tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/02/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 449/QĐ- UBND về việc cho phép thành lập Hội Cây ăn quả tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 196/QĐ- TTg ngày 18/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1575/UBND – TH gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 196/QĐ- TTg ngày 18/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán bổ sung vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Triển khai Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2018 của Chính phủ

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1581/UBND- TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2018 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021.

Thực hiện những vấn đề cấp bách nhằm bảo vệ động vật hoang dã

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1597/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 87/2019/EVN ngày 15/02/2019 của Trung tâm giáo dục thiên nhiên thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, về 10 vấn đề cấp bách cần thực hiện nhằm bảo vệ động vật hoang dã.

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 ngay trong năm 2019

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1517/UBND – NN&MT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về thực hiện Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 30/01/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, về việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 ngay trong năm 2019.

Triển khai Công văn số 859/TCĐBVN-ATGT ngày 13/02/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1582/UBND – CN gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 859/TCĐBVN-ATGT ngày 13/02/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng xe tháng 01/2019.

Triển khai các Văn bản của Trung ương ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1515/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, Công điện khẩn số 156/CĐ-TCLN-KL ngày 11/02/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp, về việc phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thực hiện Luật Quy hoạch liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1573/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 384/BTTTT-PC ngày 14/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Luật Quy hoạch liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này