Triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 – 2020

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5319/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 03/BTTTT-BCĐASEAN ngày 26/6/2019 của Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền Asean – Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 – 2020.

Triển khai thực hiện Công văn số 1167/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 26/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5349/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1167/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 26/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo thực trạng việc cấp Giấy chứng nhận mang tên vợ và chồng.

Cho chủ trương tiếp tục triển khai công trình Đường giao thông khu dân cư xã Ia Jlơi thuộc Dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5380/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Ea Súp về việc xử lý Công văn số 1439/SKHĐT-KTN ngày 21/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xin chủ trương để tiếp tục triển khai công trình Đường giao thông khu dân cư xã Ia Jlơi thuộc Dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1773/QĐ-BKHCN ngày 21/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5317/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Quyết định số 1773/QĐ-BKHCN ngày 21/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý.

Toàn tỉnh đã cấp 6.144 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân

Theo báo cáo của UBND tỉnh, lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp 6.144 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, với diện tích trên 3.047 ha và 39 Giấy chứng nhận cho tổ chức, diện tích trên 217 ha.

Đắk Lắk dành hơn 5,1 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách có công nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1762/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch kinh phí thăm, tặng quà đối tượng chính sách có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019).

Triển khai thực hiện Công văn số 2937/BTNMT-ĐĐBĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5260/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2937/BTNMT- ĐĐBĐVN ngày 21/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Cung cấp số liệu về tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng.

Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5285/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1490/BXD-QHKT ngày 26/6/2019 của Bộ Xây dựng về cung cấp số liệu về tình hình quản lý, quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ số 30/NQ-CP của Chính phủ.

Liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức liên thông hệ vừa làm vừa học.

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5258/UBND-KGVX, về việc liên kết trình độ đại học hình thức liên thông hệ vừa làm vừa học.

Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 28/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5238/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn 14/UBQG-VP ngày 28/5/2019 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2019

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5249/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1096/TCGDNN-NG, ngày 21/6/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) về đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2019.

Triển khai Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5282/UBND-TH, về việc triển khai Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019)

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU, ngày 28/6/2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019).

Sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 -2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 183/BC-UBND, ngày 28/6/2019 về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 -2020

Ban hành Bộ tiêu chí (tạm thời) đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1654/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí (tạm thời) đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Buôn Đôn

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Buôn Đôn.

Triển khai Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5282/UBND-TH, ngày 01/7/2019 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lắk

Ngày 02/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lắk.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Búk

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Búk.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cư Kuin

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cư Kuin.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này