Thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC như: Cấp giấy phép xây dựng giảm từ 03 ngày đến 18 ngày, thẩm định bản vẽ giảm 05 ngày so với Luật Xây dựng năm 2014 (từ 20 ngày giảm xuống còn 15 ngày); cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết an toàn thực phẩm với cơ sở (từ 15 ngày giảm xuống còn 10 ngày); cấp giấy bán lẻ thuốc lá (từ 15 ngày giảm xuống còn 10 ngày); thủ tục hỗ trợ dự án liên kết (từ 25 ngày xuống còn 20 ngày).

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2878/QĐ-UBND, ngày 4/10/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 8210/KH-UBND, ngày 8/10/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT Nguyễn Thái Bình, huyện Ea Kar thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 – Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng và hạ tầng kỹ thuật

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2908/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT Nguyễn Thái Bình, huyện Ea Kar thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 – Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng và hạ tầng kỹ thuật.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Cư Kbang, huyện Ea Súp

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2900/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Cư Kbang, huyện Ea Súp.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc Generic năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin.

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2816/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc Generic năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin.

Xác định vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2926/QĐ-UBND, về việc xác định vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tập trung thực hiện Đề án Điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8248/UBND-TH về việc tập trung thực hiện Đề án Điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số.

Triển khai thực hiện Chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8229/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND, về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT Lắk, huyện Lắk thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 – Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2907/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT Lắk, huyện Lắk thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 – Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Kiểm lâm số 1

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Kiểm lâm số 1.

Triển khai Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8235/UBND – KT gửi các sở ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Triển khai Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8228/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

Triển khai Quyết định số 2925/QĐ-BCT ngày 26/9/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8239/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 2925/QĐ- BCT ngày 26/9/2019 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình mua sắm, lắp đặt cho hệ thống Đài truyền thanh xã

Ngày 09/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2906/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp cột phát sóng cho Hệ thống Đài truyền thanh xã năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Ngày 08/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2903/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 22: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 4944/BTNMT – TCQLĐĐ, ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8242/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4944/BTNMT – TCQLĐĐ, ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.

Thực hiện Công văn số 4984/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8180/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4984/BTNMT-PC ngày 01/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai thực hiện hệ thống kênh cấp 1 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr trên địa bàn huyện Ea Súp.

Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8144/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, UBND huyện Ea Súp về việc thực hiện Công văn số 7355/BNN-KH, ngày 03/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện hệ thống kênh cấp 1 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr trên địa bàn huyện Ea Súp.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này