Truyền thông “Xét nghiệm là then chốt, vắc-xin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát”

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9372/UBND-KGVX, ngày 29/9/2021 về việc truyền thông “Xét nghiệm là then chốt, vắc-xin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát”.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 2) trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Ngày 29/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 2) trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 27/9/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 9255/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phốvề việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Krông Pắc và Cư M’gar

Ngày 28/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9336/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Krông Pắc và Cư M’gar.

Thông báo đầu mối liên lạc hỗ trợ người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Sở Ngoại vụ tỉnh vừa có văn bản cung cấp đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy

Ngày 28/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9319/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố về việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2661/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt bổ sung dự án Kênh cấp 1, Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2, có vùng tưới (Ft) >150 ha tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án Kênh cấp 1, Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2, có vùng tưới (Ft) >150 ha tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ea Súp.

Quyết định phê duyệt bổ sung dự án Kiên cố hóa tuyến kênh xả lũ hạ lưu Hồ Trung chuyển – Hồ chứa nước Ea Súp thượng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ea Súp

Ngày 28/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án Kiên cố hóa tuyến kênh xả lũ hạ lưu Hồ Trung chuyển – Hồ chứa nước Ea Súp thượng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ea Súp.

Triển khai Thông tư số 20/2021/TT-BGTVT ngày 22/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 28/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9311/UBND-CN, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Cảng hàng không Buôn Ma Thuột về việc thực hiện triển khai Thông tư số 20/2021/TT-BGTVT ngày 22/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không.

Tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines trong phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9294/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 về việc tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines trong phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 8) trên địa bàn huyện Krông Ana

Ngày 28/9/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 8) trên địa bàn huyện Krông Ana theo quy định tại Nghị định số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 - 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/9/2021,UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 - 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9274/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về đính chính Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9251/UBND-NC, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ea Kar.

Ngày 24/9/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ea Kar được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 05/6/2019, cụ thể:

Áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Krông Búk

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9212/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Krông Búk.

Triển khai Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9175/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021-2022 hiệu quả, chất lượng.

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 07/9/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 1.543 thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk, tại địa chỉ http://dichvucong.daklak.gov.vn, gồm 375 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2; 456 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,712 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Triển khai thực hiện Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 22/9/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 9119/UBND-NC gửi Ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiều số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang