UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

Ngày 3/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 6779/KH-UBND triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 03/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1312/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bộ phận một cửa của Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột ngừng tiếp nhận hồ sơ thuế mức độ 1 và 2

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Bộ phận một cửa tại Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột sẽ ngưng tiếp nhận hồ sơ thuế mức độ 1 và 2 đến hết ngày 16/8/2020.

Nhắn tin miễn phí phòng chống dịch Covid-19 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Nhằm tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn chi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh gửi tin nhắn miễn phí cho các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh (Mỗi ngày 01 lần) từ ngày 07 đến ngày 10/8/2020.

Triển khai Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ

Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6809/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc triển khai Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Triển khai Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6819/UBND-KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc.

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê 716 tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar và xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, cụ thể như sau.

Triển khai Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6673/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Triển khai Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 và Công điện số 1182/CĐ-BYT ngày 31//7/2020 của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6733/UBND-KGVX gửi Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Các Hội, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Công điện số 1182/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Triển khai Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31//7/2020 của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19

Ngày 01/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6740/UBND-KGVX gửi Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Các Hội, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA, ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6762/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA, ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Triển khai thực hiện Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6766/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 79/2020/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Hoàn chỉnh hồ sơ trình Quyết định QPPL của UBND tỉnh về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6773/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc hoàn chỉnh hồ sơ trình Quyết định QPPL của UBND tỉnh về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Triển khai thực hiện Thông tư số 3/2020/TT-BNV ngày 21/7/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6787/UBND-TH gửi Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Cho Công ty TNHH MTV xây dựng Thanh Thư thuê đất tại Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo để thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và hàng trang trí nội thất

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV xây dựng Thanh Thư thuê 2.416m2 đất tại Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo để thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và hàng trang trí nội thất.

Quyết định cho phép thuê đất tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Linh Ngân Khang thuê 12.421,5m2 đất tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar để chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất thủy lợi sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích đầu tư sản xuất Nấm dược liệu.

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên gửi tin nhắn (1 lần/ngày) miễn phí cho các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh về thông tin phòng chống dịch COVID-19.

Triển khai nộp và trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, bắt đầu từ tháng 8/2020, toàn ngành sẽ triển khai việc nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên toàn tỉnh.

Tiến hành trưng dụng 2 cơ sở y tế thành nơi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

Sáng 4/8, Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La cho biết, để giảm tải cho Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh, Sở Y tế đã tiến hành trưng dụng 2 cơ sở y tế thành nơi cách ly tập trung các trường hợp F1, F2 để phòng chống dịch Covid-19.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này