Triển khai Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng thịt của Công ty TNHH liên hợp Công – Nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ

Ngày 15/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6642/UBND –NN&MT về triển khai Dự án Đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng thịt của Công ty TNHH liên hợp Công – Nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ.

Chủ trương lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6618/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính về việc xét Tờ trình số 188/TTr-SNN ngày 24/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xin chủ trương lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6643/UBND-NC, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 356/CV-UBATGTQG ngày 07/8/2019 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.

Giải phóng mặt bằng các công trình cầu, cống thuộc dự án LRAMP

Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6636/UBND-NC, gửi Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Krông Pắk; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4967/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 30/7/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về thực hiện dự án LRAMP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đề xuất giữ nguyên vị trí xây dựng công trình Cầu thôn 14, xã Ea Uy, huyện Krông Pắk thuộc dự án LRAMP.

Tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6617/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Báo cáo số 235/BC-SNN ngày 12/8/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thiệt hại đợt mưa lớn, lũ ngập lụt từ ngày 07 – 09/8/2019 trên địa bàn tỉnh.

Phương án xử lý nhà, đất do Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6600/UBND-KT gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 7356/BTC-QLCS ngày 25/6/2019 của Bộ Tài chính, về phê duyệt phương án xử lý nhà, đất do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở bờ sông và di dân khẩn cấp tại những khu vực lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6641/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5878/BNN-PCTT, ngày 13/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển và di dân khẩn cấp tại những khu vực lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6601/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT ngày 05/8/2019 về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám, Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019, về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Không sử dụng các vật dụng bằng nhựa dùng một lần trong công sở và các hội nghị

Ngày 15/8, UBND tỉnh vừa có văn bản 6629/UBND- NNMT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc không sử dụng túi ni lông, nước uống đóng chai, ống hút, khăn lau và các vật dụng bằng nhựa dùng một lần trong công sở và khi tổ chức các hội nghị, mít tinh, hội thảo, tiếp khách.

Sơ kết hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 228/BC-UBND, ngày 14/8/2019 sơ kết hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 129/TB-VPUBND, ngày 9/8/2019 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 132/TB-VPUBND, ngày 13/8/2019 về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2256/QĐ-UBND, ngày 12/8/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cho Công ty TNHH Thảo Tây Nguyên thuê 560m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thảo Tây Nguyên thuê 560m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Mở rộng Trường Mầm non Tây Nguyên).

Triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6604/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ngày 01/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6592/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ngày 01/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm.

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6486/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5391/BNN-KH ngày 29/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp nhận công trình thủy lợi hồ chứa nước Đ’rao II

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6512/UBND-NN&MT, gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Công ty TNHH MTV cà phê Đ’rao về việc xét Công văn số 2126/SNN-CCTL ngày 29/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất chủ trương tiếp nhận công trình thủy lợi hồ chứa nước Đ’rao II do Công ty TNHH MTV cà phê Đ’rao bàn giao về địa phương.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện giảm nghèo bền vững

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6495/UBND-KT, gửi các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện giảm nghèo bền vững và bài tham luận tại Hội thảo xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6571/UBND-NNMT gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 333/TWPCTT-VP, ngày 25/7/2019 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, về việc phối hợp triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ”. Trong xây dựng nông thôn mới.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này