Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ thông minh

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2212/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ thông minh cho các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm trang thiết bị tin học, ngoại ngữ

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2211/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị làm quen tin học, ngoại ngữ khối mầm non và thiết bị dạy học ngoại ngữ cho các trường THCS, THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm máy vi tính, máy photocopy dạy học

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2209/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 05: Mua sắm máy vi tính, máy photocopy dạy học cho các trường của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm máy vi tính, máy photocopy dạy học

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2210/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 04: Mua sắm Tivi dạy học cho các trường của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm thiết bị giáo dục quốc phòng

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2208/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 06: Mua sắm thiết bị giáo dục quốc phòng, thể chất, hóa chất dạy học cho các trường của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm trang thiết bị văn phòng cho các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2203/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 11: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho các huyện, thị xã, thành phố.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm bàn ghế cho các trường

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2207/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 07: Mua sắm bàn, ghế cho các trường của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm trang thiết bị dạy học

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2206/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 08: Mua sắm trang thiết bị dạy học cho Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm trang thiết bị dạy học

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2205/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 09: Mua sắm trang thiết bị dạy học cho Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm trang thiết bị văn phòng cho các sở, ngành

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 10: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho các sở, ngành và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.

Đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6290/UBND-NC, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1754/BXD-QHKT ngày 29/7/2019 của Bộ Xây dựng về đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử.

Thực hiện dự án Cầu vượt sông Krông Ana và đường hai đầu cầu nối Tỉnh lộ 2 với Tỉnh lộ 7

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6344/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Báo cáo số 187/BC-SGTVT ngày 23/7/2019 của Sở Giao thông vận tải về công tác triển khai dự án Cầu vượt sông Krông Ana và đường hai đầu cầu nối Tỉnh lộ 2 với Tỉnh lộ 7 và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Triển khai Công văn số 2817/BTP-PLDSKT ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6323/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 2817/BTP-PLDSKT ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp về triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Địa điểm tổ chức Hội chợ thương mại Nông sản Krông Pắk năm 2019

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6362/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, UBND huyện Krông Pắk về việc xử lý Công văn số 915/SCT-QLTM ngày 25/7/2019 của Sở Công Thương về địa điểm tổ chức Hội chợ thương mại Nông sản Krông Pắk năm 2019.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6337/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các văn bản của Trung ương gồm:

Xây dựng Cầu và nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã Krông Búk đi thôn 19, thôn 20 và xã Krông Búk, huyện Krông Pắc.

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6345/UBND-TH, gửi Sở Tài chính; UBND huyện Krông Pắc về việc xử lý Công văn số 1385/STC-QLNS ngày 07/6/2019 của Sở Tài chính về bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn huyện Krông Pắc và việc cấp thiết xin kinh phí Nâng cấp, sửa chữa cầu và đường giao thông từ trung tâm xã Krông Búk đi thôn 19, thôn 20 và xã Krông Búk, huyện Krông Pắc.

Thống nhất ban  hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GDĐT.

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6287/UBND-KT gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện điểm b, khoản 2, Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, Công văn số 306/HĐND-VP ngày 17/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Kiểm tra, rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng.

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6379/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3771/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 và các trục đường kết nối Tỉnh lộ 1.

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6375/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 322/HĐND-VP ngày 30/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1.

Điều chỉnh dự án Xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6376/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 321/HĐND-VP ngày 30/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này