Triển khai thực hiện Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ.

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8443/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội.

Triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm.

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8450/UBND-KGVX, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 2497/SNN-QLCL ngày 24/9/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm.

Triển khai thực hiện Công văn số 1317/TTg-CN ngày 27/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8451/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 1317/TTg-CN ngày 27/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Ban hành Biểu mẫu (bổ sung) thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

Ngày 28/9/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2408/QĐ- UBND về việc ban hành Biểu mẫu (bổ sung) thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

Đấu nối các đường nhánh vào Tỉnh lộ 10(Km 1+250) và Tỉnh lộ 2 (Km 9+638).

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8223/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 1405/SGTVT-KCHT ngày 21/9/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận các điểm đấu nối vào Tỉnh lộ 10 và Tỉnh lộ 2 của các đường nhánh dự kiến.

Công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc.

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8205/UBND-KT, gửi Sở Y tế, Bệnh viện tâm thần về việc xử lý Báo cáo thẩm định số 424/BC-SYT ngày 20/9/2018 của Sở Y tế, về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Tâm thần.

Triển khai một số nội dung thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên.

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8226/UBND-TH, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7134/BNN-KH ngày 14/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác phê duyệt FS, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các tiểu dự án mới thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung và dự án Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên.

Triển khai thực hiện Công văn số 10520/BGTVT-TC ngày 18/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8224/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 10520/BGTVT-TC ngày 18/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải, về việc tạm thời tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì các tuyến đường đã được có Quyết định điều chỉnh nâng cấp tuyến đường thuộc địa phương quản lý, thành Quốc lộ.

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8241/UBND-KGVX, về việc tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vắc xin lở mồm long móng

Ngày 28/9/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2383/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vắc xin lở mồm long móng Aftovax Bivalent-2 tupe O, A của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8230/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 2838/BKHCN- TĐC ngày 12/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Nghị định số 78/2018/NĐ- CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ- CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Chủ trương khảo sát, đầu tư dự án Thành phố giáo dục quốc tế và khu vui chơi giáo dục kết hợp khu bảo tồn văn hóa Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8148/UBND-TH, ngày 25/9/2018 về việc đồng ý chủ trương khảo sát, đầu tư dự án Thành phố giáo dục quốc tế và khu vui chơi giáo dục kết hợp khu bảo tồn văn hóa Đắk Lắk.

Điều chỉnh tên dự án
Điều chỉnh tên dự án (01/10/2018, 14:54)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8221/UBND-KT, ngày 26/9/2018 gửi Quỹ Bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc điều chỉnh tên dự án.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8157/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg, ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Ngày 24/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8098/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 9/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Kết quả Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017

Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh có Báo cáo số 262/BC-UBND về kết quả Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh có Báo cáo số 260/BC-UBND về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Công bố và xếp hạng Chỉ số mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/9/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2334/QĐ- UBND về Công bố và xếp hạng Chỉ số mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8076/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Cung cấp số liệu về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8062/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 3875/LĐTBXH-PCTNXH ngày 17/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma túy tại địa phương.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này