Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Ngày 02/8/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-BCĐ về việc triển khai phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Thông báo điều chỉnh, bổ sung Thể lệ Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023 tại cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh

Ngày 03/08/2023, Ban tổ chức hội thi Dân vận khéo năm 2023 ban hành Thông báo số 105/TL-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Thể lệ Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023 tại cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh.

Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan đóng trên địa bàn ưu tiên sử dụng nguồn nước cấp thay thế dần nguồn nước dưới đất nhằm hạn chế khai thác nước dưới đất

Ngày 02/08/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6537/UBND-NNMT gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, nhằm khoanh vùng hạn chế khai thác đảm bảo nguyên tắc bảo vệ nguồn nước dưới đất theo quy định, đồng thời bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị có nhu cầu khai thác nước phục vụ cho các tổ chức, cá nhân theo định hướng tăng cường sử dụng nguồn nước khác (như: Nguồn nước tái sử dụng, nước mặt, nước cấp…) thay thế dần nguồn nước dưới đất để hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trong thời gian tới.

Chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và gây thiệt hại cho người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo về “Chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ”.

Triển khai Quyết định số 1518/QĐ-BTC, ngày 24/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 01/08/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6502/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1518/QĐ-BTC, ngày 24/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk năm 2023 - 2025

Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk năm 2023 – 2025 nhằm phấn đấu đưa PCI năm 2023 – 2025 của tỉnh xếp thứ hạng từ mức trung bình trở lên và các chỉ số thành phần PCI đạt điểm số trên 6.

Triển khai kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6429/UBND-KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 5632/VPCP-KSTT ngày 25/7/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai Nghị quyết số 94/2023/QH15 ngày 22/6/2023

Ngày 27/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6387/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Ngày 26/7/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 95/TB-UBND về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.

Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại nông sản Tây Nguyên tại Hàn Quốc năm 2023

Ngày 26/07/2023, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk ban hành Công văn số 143/TTXTTM-NVXT về việc thực hiện Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28/12/2022. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk tổ chức Đoàn giao dịch thương mại nông sản Tây Nguyên tại tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc năm 2023.

Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 15/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6310/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Ngày 20/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6167/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 21/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6220/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Triển khai Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày 21/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6200/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành gồm.

Triển khai Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 20/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6161/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.

Triển khai Thông tư  số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao  động – Thương binh và Xã hội

Ngày 21/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6193/UBND-KGVX, gửi các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Triển khai Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 20/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6161/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.

Triển khai Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày 19/07/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6108/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành gồm:

Triển khai Thông tư số 47/2023/TT-BTC ngày 11/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 19/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6094/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 47/2023/TT-BTC, ngày 11/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH, ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020.

Đôn đốc báo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6033/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 3690/BNV-CCVC ngày 14/7/2023 của Bộ Nội vụ về đôn đốc gửi văn bản về đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready