Triển khai Thông tư số 50/2018/TT-BCT ngày 05/12/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11122/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 50/2018/TT-BCT ngày 05/12/2018 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua cổ truyền, thuốc từ dược liệu

Ngày 18/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3426/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11109/UBND- NC gửi Công an tỉnh về thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11089/UBND - KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg năm 2018

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11060/UBND-TH, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 3131/BXD-PC ngày 12/12/2018 của Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg năm 2018.

Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11026/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ; Sở Tài chính về việc triển khai Công văn số 6036/BNV-TL ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ về góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Báo cáo việc triển khai các Đề án thành phần của Đề án “Xây dựng xã hội học tập 2012 – 2020”

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11040/UBND-KGVX, gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Liên đoàn Lao động tỉnh về việc báo cáo việc triển khai các Đề án thành phần của Đề án “Xây dựng xã hội học tập 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11050/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 15180/BTC-TCDN ngày 06/12/2018 của Bộ Tài chính về báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018.

Công tác tổ chức, sắp xếp lại Quỹ Bảo trì đường bộ và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm 2018 – 2019

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10996/UBND-KT, gửi các Sở: Giao thông vận tải; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 85/QBTTW-VB ngày 03/12/2018 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về công tác tổ chức, sắp xếp lại Quỹ Bảo trì đường bộ và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm 2018 – 2019.

Triển khai thực hiện Công văn số 11881/VPCP-V.I ngày 06/12/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10998/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 11881/VPCP-V.I, ngày 06/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về công tác chống buôn lậu tại các địa phương.

Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11008/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN ngày 07/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018.

Tình hình thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11051/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 9448/NHNN-TT ngày 11/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, về thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Triển khai Công văn số 8779/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11081/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8779/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư năm 2018 và Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk.

Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10992/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 4167/BTTTT-CNTT, ngày 10/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 12 và cả năm 2018.

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11019/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8733/BKHĐT-TH ngày 07/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 22/02/2018 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 712 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11055/UBND-NNMT, gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 9088/BNN-VPĐP ngày 23/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo, theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020.

Giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia Lễ công bố Bảng xếp hạng “Thương hiệu xây dựng uy tín khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11029/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Hội Doanh nghiệp tỉnh, về việc thực hiện Văn bản số 68/VKTXD1 ngày 05/12/2018 của Viện Khoa học Kinh tế xây dựng về việc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia Lễ công bố Bảng xếp hạng “Thương hiệu xây dựng uy tín khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” .

Hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn vay ADB cho Chương trình Phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2.

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11084/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 5637/BGDĐT-KHTC ngày 11/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn vay ADB cho Chương trình Phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2.

Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016.

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11031/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 3087/BXD-QLN ngày 10/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11002/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này